Samtaleeksempel fra SMVGuiden

Generelle betingelser for brug af SMVGuiden og de dertilhørende værktøjer

Definitioner

Betegnelsen ”SMVGuiden” sidestilles med Insivigo ApS og/eller SMVGuiden(.dk) i nærværende betingelser for anvendelse af SMVGuiden.dk.

Indhold og tilgængelighed

SMVGuiden stiller værktøjer og information gratis til rådighed for brugeren. Indholdet på hjemmesiden er tænkt som generel information omkring virksomhedsopstart, drift, vækst o. lign. men kan på ingen måde sidestilles med rådgivning.

Ansvarsfraskrivelse

SMVGuiden fraskriver sig ethvert ansvar for tab, skader eller ulempe, både direkte og indirekte af enhver art, herunder tab af rettigheder, der skyldes eller er en følge af brugen af SMVGuiden og de dertilhørende værktøjer. SMVGuiden kan ikke gøres ansvarlig for tab af data, systemnedbrud, skader som følge af computer-virus eller driftsforstyrrelser på brugerens eller tredjemands computer.

SMVGuiden fraskriver sig ethvert ansvar for fejl, udeladelser og mangelfulde opdateringer, der måtte være i informationer og værktøjer på SMVGuiden, herunder i tekst, vejledninger, dokumenter mv. SMVGuiden giver ingen garanti for rigtigheden eller fuldstændigheden af hjemmesidens indhold.

SMVGuiden påtager sig intet ansvar for indholdet af hjemmesider, hvortil der henvises eller linkes fra SMVGuiden.

SMVGuiden påtager sig ikke ansvar for eventuelt misbrug af indholdet på SMVGuiden.

Anvendelse af værktøjerne

SMVGuiden stiller gratisværktøjerne til rådighed uden garanti af nogen art, heller ikke for anvendelighed eller egnethed til et bestemt formål. Anvendelsen af værktøjerne sker på brugerens eget initiativ og skaber i intet tilfælde et retsforhold mellem SMVGuiden og brugeren. Anvendelse af SMVGuiden og værktøjerne kan ikke træde i stedet for brugerens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres i en given situation, og brugeren opfordres i alle tilfælde til at undersøge, om professionel rådgivning er nødvendig.

Vejledninger, værktøjer og dokumenter på SMVGuiden opdateres løbende af SMVGuiden. Seneste dato for opdatering fremgår af de enkelte sider. Regler og praksis på området kan imidlertid skifte hurtigt, og der kan opstå perioder, hvor indholdet i vejledninger, værktøjer og dokumenter ikke er fuldt opdateret.

SMVGuiden forbeholder sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt og uden forudgående varsel at foretage ændringer af SMVGuiden, begrænse adgangen til SMVGuidens indhold eller helt at lukke SMVGuiden.

Immaterielle rettigheder og brug af hjemmesidens indhold

SMVGuiden har alle immaterielle rettigheder til hele indholdet på SMVGuiden.

Indholdet af SMVGuiden må frit gengives med behørig kildeangivelse. Det er ligeledes tilladt at linke til materiale og værktøjer på SMVGuiden (deep linking).

Det er ikke tilladt at foretage selvstændig kommerciel udnyttelse af materiale og værktøjer på SMVGuiden, medmindre SMVGuiden udtrykkeligt har givet skriftlig tilladelse hertil.

 

Kontakt os venligst via kontakt@smvguiden.dk såfremt du har tvivlsspørgsmål.

SMVGuiden bringer artikler inden for: