Sådan digitaliserer man en kop kaffe

Sådan digitaliserer man en kop kaffe - Hvordan etablerede organisationer skal innovere for at skabe fremtidens succes - af Kris Østergaard

Selvom bogens titel antyder, at denne handler om digitalisering, fylder dette emne egentlig ikke meget i bogen. I stedet handler bogen om, hvordan store etablerede og ofte bureaukratiske virksomheder kan fremdyrke en kultur, der kan omfavne den innovation, som de ofte taler meget om, men har svært ved at skabe de rette rammer for og dermed virkeliggøre samt i sidste ende at lykkes med (med andre ord er bogens undertitel mere sigende om dens indhold end selve titlen).

Det må dog forstås, at innovation ikke blot er et endimensionelt begreb, og i bogen skelnes der således mellem tre typer innovation:

1 Optimerende

De optimerende innovationsaktiviteter er ifølge bogen generelt set karakteriseret ved at være en forbedring af fortiden. Aktiviteterne ligger ofte i direkte forlængelse af den daglige forretning. Et eksempel herpå kunne være, når Gillette udvikler sig ved at sætte en ekstra klinge på barberbladet. Udviklingen styrker og forlænger den eksisterende model, men på et tidspunkt giver det selvsagt ikke mening at tilføje flere klinger. Du skal således også kunne tænke udover det for at være og forblive konkurrencedygtig samt interessant for din kundegruppe.

2 Argumenterende

Hvor vi som virksomhed vil forny vores kompetencer, holde os på omgangshøjde med nye krav fra markedet og nye teknologiske muligheder for at imødekomme dem. I bogen gives der bl.a. et eksempel med Grundfos, hvor de med afsæt i argumenterende innovation har formået at skabe nye digitale løsninger og forretningsmodeller i og rundt om deres kerneforretning uden at udfordre selve kerneproduktet. Augmenterende innovationsaktiviteter, som ifølge bogen er karakteriseret ved at være metoder til at forbedre fremtiden, er i virkeligheden nok det stadie eller den tilstand, hvor de fleste virksomheder enten befinder sig, tror de befinder sig eller ønsker at befinde sig.

3 Muterende

Udfordrer organisationens kerne og udforsker, hvilken organisation virksomheden vil være på langt sigt. Der er tale om meget radikal innovation; f.eks. betragtes Gevalias konkurrenter i det såkaldte sjette led, i muterende innovation, ikke som andre kaffeproducenter, men derimod som selvkørende biler! Det lyder måske helt hen i vejret, men formålet med aktiviteterne er ifølge bogen netop karakteriseret ved, at vi søger at opfinde fremtiden, og for at gøre netop det skal vi helt ud boksen. Vi er altså ”derude”, hvor idéer og koncepter udfordrer eksisterende paradigmer. Derude hvor risikoen for at fejle er høj, og latterliggørelsen forfølger dig, indtil du åbenlyst har påvist succes. Ja, ”mod alle odds området” kunne vi kalde det. Det er svært, næsten umuligt, hvorfor mange selskaber der opererer i dette område ganske enkelt, opretter selvstændige selskaber, hvori disse aktiviteter af eksperimentende karakter kan udføres helt uforstyrret af hovedorganisationen. En anden anvendt metode er at lede efter opkøbsmuligheder, hvor der synes at være potentiale, f.eks. ved at en mindre virksomhed får adgang til en større virksomheds ressourcer og viden.

Hvilken type er så bedst?

Hver af ovenstående tre typer har sin berettigelse, alt efter virksomhedens situation og ambitioner. For mange virksomheder drejer den nuværende tilpasning sig overordnet set om digitalisering, men denne bog er som før nævnt ikke en bog om digital transformation.

Tværtimod er det en bog, hvori du kan søge inspiration til, hvordan en seriøs tilgang til innovation kan indgå i det strategiske arbejde (og i resultaterne på bundlinjen). Desværre drukner bogens gode intentioner samtidig lidt i de mange overfladiske anekdoter om store virksomheder og koncerner, hvor vi præsenteres for dele af en lang række problemstillinger, men desværre aldrig rigtig kommer i dybden eller får at vide, hvordan og hvorledes de så udførte disse tiltag. 

Det bliver således desværre sjældent konkret, og flere gange savnede vi mere specifikke værktøjer. Særligt da vi var færdige med bogen sad vi tilbage med en følelse af: ”ok fint, men hvordan kommer vi selv i gang og videre herfra”. Omvendt er det måske ikke formålet med bogen, og således er det ikke en selvhjælpsbog for iværksættere. Bogen er derimod rettet mod etablerede virksomheder (dog ikke kun de store), der har opdaget, at mangel på innovation udvander deres sædvanlige forretningsmodel, og som nu er ved at overveje, hvordan de kan forny virksomheden, produkterne og kompetencerne - samtidig med at de lønsomme dele af virksomheden holdes i gang.

Bogen bliver dog overordnet set desværre aldrig til en fyldig og kraftfuld kaffe. Den er dog letlæselig og alt i alt en inspirerende bog. Køb den hos Arnold Busk eller Bog Idé.

Du vil måske også kunne lide...