Innovation: Har du en innovativ virksomhed?

8 minutter
udgivet 29.06.2018
opdateret 29.06.2018
RESUMÉ

Innovation handler om levedygtige nyskabelser, og kan være dét, der gør, at din virksomhed kommer foran konkurrencen. Vi samler fire råd i denne artikel, der kan hjælpe din virksomhed med at blive mere innovativ. Sørg for, at du har et innovativt team, og at din virksomhedskultur er åben over for innovative forslag. Start med at fokusere på problemer, gerne i det små, og find derefter idéer til hvordan de kan løses istedet for at gøre det omvendt. Ligeledes skal du også have for øje hvem det er, du faktisk hjælper ved at løse et givent problem.

På verdensplan følger udviklingen af både teknologi1 og viden2 en eksponentiel vækstkurve.

For danske virksomheder betyder det, at der stilles stadigt større krav for at følge med udviklingen, og med kontinuerligt stigende konkurrence i det danske marked er det blevet helt nødvendigt for virksomheder at fokusere på innovation for at opretholde konkurrenceevnen.

Men hvad betyder innovation egentlig? En god definition er: ”processen med at transformere en idé eller opfindelse til en service eller et produkt, som skaber værdi, eller som kunder vil betale for3. Implicit i denne definition ligger ordet nyskabelse; altså handler det om at skabe værdi gennem at tænke nyt. Når vi taler om innovation, siger vi ikke, at du skal nedbryde din fungerende virksomhed og ændre måden, du gør alt på, men nærmere at du skal være opmærksom på de muligheder, der dukker op både i markedet og internt i din virksomhed. Det indebærer også, at du som virksomhedsejer er med til at skabe nye muligheder og har et fokus på kontinuerlig forbedring af virksomhedsdriften.

Hvordan kan du få en innovativ virksomhed?

Nedenfor har vi samlet fire råd til hvordan, du kan du gøre din virksomhed mere innovativ:

Råd nr. 1: Sørg for, at du har et innovativt team

For at din virksomhed skal kunne skabe og udnytte ny viden, er det helt essentielt, at du har det rigtige team omkring dig. For at opnå det bør du have en klar idé om, hvilken viden du vil skabe, og så omgive dig med mennesker, der både har erfaring og motivation nok til at videreudvikle viden inden for dette felt - af den årsag er det vigtigt at du får styr på din rekruttering. Samtidig viser forskning også, at mangfoldighed er en nøglefaktor for at skabe et innovativt team4. Det siger sig selv, at et team med forskellige erfaringer, egenskaber og synspunkter vil tilbyde et bredere vidensniveau end et homogent team, så sørg for at mangfoldighed er et af kriterierne, når du skal etablere dit nye team.

En ting som utroligt mange danske virksomheder overser eller negligerer er værdien af international arbejdskraft eller folk som har solid erfaring med at arbejde i udlandet. ”Tunnelsyn” er desværre et ret udbredt fænomen i dansk erhvervsliv, så udnyt dette til din virksomheds fordel ved at inddrage udenlandske erfaringer og perspektiver aktivt i hverdagen. Udover dette er det også meget vigtigt, at du opfordrer til en åben kultur, hvor samarbejde står i centrum idet kompleksiteten i nutidens problemstillinger gør, at det bliver sværere at finde løsninger alene.

Råd nr. 2: Fokuser ikke på idéer. Fokuser i stedet på problemer

Selvom ordet ”idé” står i definitionen af innovation ovenfor, bør du ikke tænke på innovation som at skabe en masse nye idéer ud af det blå. Innovationsprocessen bør nærmere tage udgangspunkt i et problem, der skal løses på en fornuftig og omkostningsbevidst måde. Problemet kan være internt, såvel som det kan være eksternt; f.eks. er: ”min virksomhed når ikke ud til nok kunder” et lige så godt udgangspunkt for innovation som: ”det koster for meget at sende penge mellem lande”. Pointen er, at en løsning uden et problem ikke kan bruges til særlig meget - så sørg derfor altid for at starte i den rigtige ende.

Råd nr. 3: Tænk inkrementelt, ikke i store spring

Dette råd gælder måske ikke for opstartsvirksomheder, som skal ”disrupte” markedet, men for etablerede små og mellemstore virksomheder bør innovation betragtes som en kontinuerlig proces med mange trin. På den måde undgår man store risici, hvor ens drift bliver afhængig af succesen med enkeltprojekter. Ved at innovere trinvist kan man hurtigere se, hvornår en løsning ikke vil betale sig, og dermed undgå store tab. Samtidig vil man potentielt få mere kontinuerlig indtjening og dermed undgå problemer med pengestrømme. En innovativ virksomhed er derfor helt klart et mere opnåeligt mål for de fleste, der vælger at følge en inkrementel strategi, end for dem, der vælger at satse på radikale (store) spring.

Råd nr. 4: Vid nøjagtig hvem innovationen er rettet mod, og brug det som et vejledende princip, når du udvikler din løsning

Hvis du laver et produkt eller en tjeneste med udgangspunkt i, at alle skal bruge den, er sandsynligheden stor for, at du vil mislykkes. For at undgå dette må du forstå, hvem dine kunder er, og præcist hvad det er, de har behov for, og holde dette i tankerne under hele innovationsprocessen. Et godt eksempel på dette er Google Glasses, som, da de først kom ud, blev en fiasko på markedet. Grunden til dette var, at Google markedsførte produktet som et masseforbruger-produkt, uden at nogen helt vidste, hvilket problem brillerne skulle løse. Det, vi derimod ser nu, er, at Google Glasses er blevet meget populære inden for industrisektoren, hvor de bliver brugt til at forbedre produktivitet, tryghed, dokumentation og uddannelse på arbejdspladsen5. Erfaringen fra dette eksempel er, at du skal vide præcist, hvem din innovation er rettet mod, og hvilket problem du skal løse for vedkommende. For at blive klogere på det aspekt kan du med fordel læse vores artikel om vigtigheden af segmentering.

Innovation – en nøglefaktor for langvarig succes

Konklusionen på artiklen er, at du og din virksomhed bør have et fokus på innovation. Det er en nøglefaktor for langvarig succes, og i dagens økonomi har du ikke råd til at lade din virksomhed gå i stå. Samtidig er innovation ikke noget, der sker af sig selv, og det kræver, at du som virksomhedsejer har et bevidst forhold til, hvordan du kan fremme nyskabelser i din virksomhed. De fire råd ovenfor er et godt udgangspunkt for at sørge for at du får en innovativ virksomhed, og herudover bør du læse vores artikel om, hvordan du budgetterer med innovation i din virksomhed. Vi håber, du har fundet dette indlæg interessant og lærerigt.​