April 2020 | COVID-19 Hjælpepakker

udgivet 02.04.2020
COVID-19: HVORDAN ER DIN VIRKSOMHED STILLET I CORONA-KRISEN?

Det verdensomspændende COVID-19-virus har lagt Danmark ned siden den 12 marts 2020, og det har givetvis affødt katastrofale konsekvenser for erhvervslivet - ikke mindst for SMV'erne, som på tværs af alle industrier generelt har en utilstrækkelig kapitalbuffer at stå imod med. Det har tvunget mange forretningsdrivende med en ellers sund økonomi i knæ, og enden er desværre stadig meget svær at få øje på. Hvor grelt det i sidste ende står til for samfundsøkonomien, vil kun tiden vil vise. De fleste har nok fulgt med i pressemøderne og hørt om regeringens hastebehandlede håndsrækkende hjælpepakker, der er sat i verden for at sikre, at virksomheder og arbejdsmarkedet lider mindst mulig skade. Mange har allerede søgt en form for kompensation, og Danmark bliver i internationale medier nævnt som foregangsland, når det kommer til den hurtige reaktion på at hjælpe erhvervslivet i lyset af COVID-19. Alligevel kan det være uoverskueligt at finde rundt i et væld af tiltag, og derfor kan der være en del virksomheder, der overser en af de støtteordninger, du som presset virksomhedsejer reelt har mulighed for at søge. Derfor har vi nedenfor opsummeret alle dine mest relevante muligheder med en tilhørende kort guide til, hvordan du kommer i gang med at søge om dem.        

Hjælpepakke 1 - Kompensation for faste udgifter 


Offentliggjort den 10. marts 2020 

Den første hjælpepakke, som regeringen søsatte, består af to dele:

kompensation af faste udgifter og kompensation for aflyste/udskudte arrangementer. Sidstnævnte gjaldt dog kun arrangementer i perioden fra den 10 marts frem til den 31 marts 2020. Mere relevant fremadrettet er kompensationsordningerne for de faste udgifter, som Erhvervsministeriet stadig arbejder på at færdiggøre, hvorfor du må vente lidt endnu med at søge. Det er tiltænkt, at de skal dække for perioden 9 marts til og med 8 juni 2020. Vi anbefaler, at du holder øje på Virksomhedsguiden eller kontakter Erhvervsstyrelsens hotline tlf. 72 20 00 34 for yderligere information.

Hjælpepakke 2 - Statsgaranti for banklån


Offentliggjort den 12. marts 2020 

Regeringens anden hjælpepakke består af tre dele:

1. Statsgaranterede banklån til virksomheder

Den statsejede "Vækstfonden", som vi også gav reklame for i februar måneds nyhedsbrev,  stiller garanti på 70% af lån og driftskreditter til godkendte ansøgninger. SMV'er med under 250 ansatte, som har tabt mere end 30% af omsætningen, kan ligeledes søge om lån tilsvarende omsætningstabet med Vækstfonden som garant. Du ansøger direkte hos Vækstfonden.

2. Suspendering af arbejdsgiverperioden for sygedagpenge

Sygedagpengesystemets almindelige arbejdsgiverperiode suspenderes, således at der ydes refusion fra første dag for både medarbejdere og den selvstændige. 

3. Mere fleksibel arbejdsfordeling til medarbejdere

Medarbejdere kan blive sat ned i tid og få supplerende dagpenge. På den måde kan du hurtigere tilpasse dig situationen løbende uden at skulle fyre medarbejdere.

Hjælpepakke 3 - Lønkompensation til privatansatte


Offentliggjort den 15. marts 2020 

Den tredje hjælpepakke består af én del: trepartens lønkompensation til privatansatte.

Der ydes lønkompensation i perioden 9 marts til 9 juni 2020 til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af COVID-19. Medarbejdere må ikke arbejde, når de er hjemsendte. For at være ansøgningsberettiget skal din virksomhed stå over for at fyre 30 % af de ansatte eller minimum 50 ansatte. Kompensationsordningen gælder både deltids- og fuldtidsansatte.

  • For fastansatte: Lønkompensationen udgør 75 pct. af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.
  • For timelønnede: Lønkompensationen udgør 90 pct., dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. medarbejder.

Ansøgningen foregår via Virksomhedsguidens afsnit om midlertidig lønkompensation

Hjælpepakke 4 - Udskydelse af betalingsfrister til SKAT


Offentliggjort den 16. marts 2020 

De fleste virksomhedsejere har nok den opfattelse, at SKAT ikke ligefrem ser stort på sine betalingsfrister, når det gælder moms, AM-bidrag og A- og B-skat, og at det kan være svært at indgå aftaler herom, uanset hvor presset man måtte være. Det er dog lige præcis det, som den fjerde hjælpepakke gør op med.

Fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat (betalingerne for april, maj og juni) bliver midlertidigt forlænget med fire måneder. Forlængelsen af fristerne gælder kun betalingen, og indberetningsfristerne skal derfor indtil videre stadig overholdes. Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt AM-bidrag og A-skat, vil blive omfattet af de lempede regler.

Fristerne for betaling af B-skat (betalingerne for april og maj) bliver midlertidigt forlænget med to måneder

For SMV'er lægges afgiftsperioderne for første og andet kvartal og for første og andet halvår sammen. Det betyder: 

  • Betalingsfristen for mellemstore virksomheder for første kvartal 2020 rykkes med 3 måneder.
  • Betalingsfristen for små virksomheder rykkes for første halvår 2020 med 6 måneder.

Hjælpepakke 5 - Kompensation til selvstændige

Offentliggjort den 19. marts 2020 

Den femte hjælpepakke er udarbejdet med henblik på at tilgodese de allermindste SMV'er med maksimalt 10 fuldtidsansatte, der har mistet mindst 30% af omsætningen.

Selvstændige vil kunne få en kompensation på op til 75 % af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår - dog maksimalt 23.000 kr. om måneden. For selvstændige med fuldtidsmedarbejdende ægtefælle hæves loftet til 46.000 kr.

Du skal opfylde følgende forudsætninger for at være ansøgningsberettiget: Din virksomhed:

  • Har haft mindst 10.000 kr. i månedlig omsætning i gennemsnit i 2019.
  • Ejer mindst 25 pct. af virksomheden og selv arbejder i virksomheden.
  • Er CVR-registreret og ejere CPR-registrerede.
  • Var registreret pr. 1. februar 2020.

Kompensationsordningen blev netop åbnet den 1 april 2020, og derfor kan du forvente en del ventetid på hjemmesiden.


Kilde: SMVDanmark

Regeringen udskyder fristen for årsrapporter

Som seneste skud på stammen har regeringen også besluttet at udskyde fristen for virksomheders årsrapporter med tre måneder. Det sker efter ønske fra erhvervslivet og med Folketingets opbakning. Lovforslaget blev fremsat den 31. marts, men forventes vedtages i dag den 2. april 2020.

Erhvervsminister Simon Kollerup udtaler:
 ”Regeringen har lyttet til den meget utvetydige appel fra erhvervslivet. Rigtig mange virksomheder og deres revisorer kæmper lige nu med at få forretningen til at hænge sammen. I sådan en presset tid skal vi selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at hjælpe virksomhederne til at kunne håndtere de mest akutte problemer først.

Med det nye lovforslag får erhvervsministeren bemyndigelse til at lave en generel forlængelse af fristen til at indsende årsrapporten, som i en periode skal gælde for alle virksomheder, der er omfattet af årsregnskabsloven. 

Rent praktisk er det for eksempel en virkelig stor udfordring for virksomhederne at skulle afholde generalforsamling eller lave lageroptælling i den her tid, der er mere præget af krisestyring, og hvor vi jo også beder virksomhederne udvise god adfærd for at begrænse smitten."

Overvej online kurser til dine medarbejdere eller dig selv

I perioder hvor de traditionelle arbejdsopgaver i din virksomhed ikke kan udføres eller må udskydes, kan det være en god idé at bruge tiden på at efteruddanne menneskerne i din virksomhed for at udnytte tiden optimalt. Der afholdes givetvis ingen fysiske kurser for tiden, og med de udskudte skattefrister har vi derfor i denne måned ingen kalender i toppen, som vi ellers plejer. Der er dog flere organisationer, som lige nu tilbyder gratis online kurser, som for eksempel Københavns Erhvervshus, som lige nu sætter fokus på "din digitale virksomhed", hvor flere af deres kurser indarbejder krisetiden som element. Du finder flere onlinekurser fra øvrige udbydere nederst i nyhedsbrevet. SMVGuiden ønsker dig al og held og lykke med at komme igennem denne svære tid.