August 2019 | SMV'er investerer mere

udgivet 13.08.2019
SMV INVESTERINGER SMV'ERNE INVESTERER MERE, MEN STORE VIRKSOMHEDER HAR ET FORSPRING

Danske SMV’er forventer overordnet set at øge deres investeringer i 2019 set i forhold til 2018 på trods af en usikkerhed om samfundsøkonomiens udvikling. Det viser en analyse fra Dansk Industri, hvor knap hver tredje SMV svarer, at de forventer at investere mere end i 2018, og hvor kun lidt under 15 % svarer, at de forventer at investere mindre. Alligevel har SMV’erne svært ved at følge med de større virksomheder (defineres her som virksomheder med mere end 100 ansatte), hvor 40 % medgiver, at de forventer en øge investeringsniveauet relativt til samme periode og kun 12 % forventer at mindske det. Det skyldes både, at de større virksomheder allerede har erfaringer med vækst og derfor generelt set er mere villige til at give sig i kast med investeringer, såvel som de har en forholdsvis bedre adgang til risikovillig kapital, og derved har bedre mulighed for at foretage investeringerne.

Risikovillig kapital er en hæmsko

SMV’erne har helt overordnet set egentlig de samme vækstbarrierer som de større virksomheder, hvor det især er en utilstrækkelig adgang til kvalificerede medarbejdere, der pryder billedet i sammenhold med det overordnede danske omkostningsniveau. Faktisk er forskellen mellem stor og lille virksomhed, når det kommer til barriererne for investering og vækst, ikke nævneværdig, altså lige med undtagelse af et punkt: nemlig adgangen til risikovillig kapital. Hele 8% af SMV’erne angiver den kategori som værende den største vækstbremse, hvor kun 2% af de store ser kapitaladgangen som den største hæmsko, og det er et gab, der kun er blevet større siden finanskrisen. Bankernes risikoappetit er dog, ifølge Danmarks nationalbanks rapport om finansiel stabilitet, blevet en smule større i løbet af højkonjunkturen, men øjensynligt ikke nok til, at det er noget, der for alvor kan mærkes hos SMV’erne.  Se den samlede oversigt over SMV’ernes største vækstbarrierer i Dansk Industris undersøgelse:

Kilde: Dansk Industris virksomhedspanel

OPR-Virksomhedslån

De økonomiske vismænd peger i en ny rapport på en anden årsag til, at der er mindre risikovillig kapital til SMV’erne: nemlig at afkastet fra investeringer i SMV’er beskattes relativt hårdere, end det gør af de større virksomheder med aktier. Det er problematisk, for det belaster det økonomiske incitament for investorer at investere deres penge i de mindre virksomheder fremfor de store. Samtidig er adgangen til traditionel gældsfinansiering som nævnt blevet strammere siden finanskrisen, og derfor er det på flere måder sværere for SMV’er at skaffe den nødvendige finansiering, som de skal bruge til at efterleve deres investeringsambitioner.

Hvor skal du investere?

Ikke alle investeringer er givetvis lige lønsomme, og en del af forklaringen på, hvorfor en del SMV’er fravælger investeringer eller i hvert fald har et beskedent investeringsfokus, kan ligge i, at det kan være svært at vurdere, hvor pengene er bedst givet ud. Med en presset likviditet kan det på overfladen give bedre mening at øremærke det økonomiske overskud til driftsomkostningerne frem for at satse på det ukendte, der måske eller måske ikke vil afgive en positiv ROI.
Hvilken investering, der så reelt giver bedst mening at kaste dine penge over, kommer unægteligt an på din branche, men der er et område, der helt overordnet viser sig at bidrage positivt til omsætningsvæksten og bundlinjen for SMV’erne: Digitalisering. Et område, der kommer stadig større fokus på fra den danske regerings og EU’s side, og som får tilkendt stadig større satspuljer. Senest oprettede regeringen SMV:Digital (som vi skrev om i vores marts nyhedsbrev: Regeringen har gjort digitalisering nemt med SMV:Digital). Kort fortalt er det et samlet program, hvor du kan få hjælp til den digitale omstilling af din virksomhed og til styrke e-handlen. Det sker blandt andet gennem tilskud til privat rådgivning, workshops og sparring og kompetenceudvikling. Næste tilskudspulje åbner efter sommeren 2019, så hold øje på SMV:Digitals hjemmeside

Digitalisering er vejen frem

PwC satte tilbage i 2016 i en såkaldt ”pulsmåling” stort fokus på netop SMV’ernes investeringssucces i digitalisering. De har stadig til gode at lave en opfølgning på undersøgelsen, men resultaterne talte sit tydelige sprog: det betaler sig at smide penge efter den digitale omstilling. Knap halvdelen af dem, som havde digitaliseret en ydelse eller et produkt svarede, at investering i høj grad eller i meget høj grad har bidraget til omsætningsvæksten, og det gjorde sig ligeledes gældende for dem, som havde investeret i digitalisering i forbindelse med markedsføring eller salg.   
Og udover at digitalisering er ekstremt lønsomt, er det helt nødvendigt for at følge med konkurrencen, udtaler Jesper Møller Langvad, partner i PwC.
Der bliver dog samtidig lagt vægt på, at der som med alt andet ikke bare skal investeres hovedløst i digitalisering:

For at SMV’erne kan lykkes med digitaliseringsinitiativer peger de særligt på 3 områder, som er afgørende. For det første er det afgørende, at arbejdet med digitalisering prioriteres af virksomhedens ledelse og beslutningstagere (valgt af 49 %). For det andet kræver det, at virksomheden har de rette digitale profiler/kompetencer (valgt af 44 %) og for det tredje, at virksomheden har de rette ressourcer, så digitaliseringsinitiativer kan prioriteres og gennemføres (valgt af 40 %)”.

Jesper Møller Langvad uddyber med, at der skal en vis volumen til for, at de digitale investeringer for alvor kan ses på bundlinjen, ligesom at det ikke er nogen hurtig løsning eller genvej, men at du må være tålmodig med afkastet.

Hvis du ønsker at læse mere om, hvordan du griber den digitale omstilling an i din virksomhed, kan du med fordel læse vores magasin "Din virksomheds digitale aftryk" ved at klikke på billedet nedenfor: 

Din virksomheds digital aftryk

Danmark tager SMV investeringer seriøst

I forbindelse med den europæiske samhørighedspolitik, som er en udviklingsplan finansieret i perioden 2014 til 2020, har Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (ERFU), fordelt på de 28 medlemslande, stillet cirka 350 milliarder EUR til rådighed til investeringer i forbedrede jobmuligheder og øget vækst - "financial impact" medtaget private og nationale bidrag vurderes til samlet set at ligger på cirka 450 milliarder EUR. Indenfor den kategori tilhører 11 tematiske mål, hvor SMV’ernes konkurrenceevne er ét af dem. Danmark har valgt at forvalte 17,2% af vores andel af puljen til dette mål, som dermed opnår målenes fjerdestørste budget herhjemme, kun overgået af uddannelse og efteruddannelse (19,2%), arbejdsmarkedet (19,7%) og forskning og innovation (22,2%). Hertil er en del af budgettet for andre af tematiske mål brugt til yderligere investeringer i SMV’er - det gælder faktisk i særdeleshed topscoreren ”forskning og innovation”, men også i forbindelse med målene, der omhandler klima og IT.
Af de i alt knap 2,3 milliarder kroner, som på dansk plan er afsat til SMV’ernes konkurrenceevne fra EU’s pulje, har regeringen pr. 31 december 2018 bestemt sig for, hvad 76% af pengene skal gå til (hvoraf 25% af den samlede sum allerede er brugt) og mangler at allokere de resterende 24% til øvrige projekter.

Se hvordan Danmarks satspuljeinvestering til SMV’ernes konkurrenceevne rangerer i forhold til vores europæiske naboer i grafen nedenfor:

                                        

Powered by Socrata

 Kilde: Europa-Kommissionen