Februar 2020 | Offentlige fonde

udgivet 18.02.2020
OFFENTLIGE FONDE: SØG STATSSTØTTET FINANSIERING TIL DIN VIRKSOMHED

Finansiering er en de absolut største udfordringer for danske SMV'er (læs blot vores egen markedsundersøgelse fra sidste måneds nyhedsbrev), og jagten på kapital kan for mange ambitiøse virksomhedsejere være den helt afgørende faktor for, hvorvidt deres hjertebarn munder ud i storskaleret international udbredelse, eller om de modvilligt må dreje nøglen om, før der rigtigt kommer luft under vingerne. Finansieringsinstitutterne stiller naturligvis nogle krav til virksomhederne for at gardere sig mod tab, hvorfor nogle virksomheder vil have behov for at få bedre styr på dele af deres forretning, før at udefrakommende vil spytte penge i kassen. Andre virksomheder har dog så travlt med at drive deres forretning, at de mangler overblikket over finansieringsalternativerne og går derfor glip af gyldne muligheder. Derfor dedikerer vi denne måneds nyhedsbrev til at gå i dybden med de største statsstøttede fonde, som udelukkende har til formål at hjælpe virksomhederne, og særligt SMV'erne på vej videre med at forløse deres potentiale. Fondene inddeles ud fra, hvad pengene skal bruges til, og de kan alle sammen stadig søges.        

Der findes et hav af statslige tilskudspuljer

Før du lægger en ansøgning ind blandt de største offentlige fonde, som vi gennemgår nedenfor, bør du også overveje at søge om midler gennem en tilskudspulje. Der findes et utal af større og mindre statsfinansierede puljer, der uddeler penge til foreninger såvel som virksomheder og private. Derfor vil virksomheder inden for langt de fleste brancher med planer om vækst eller nytænkning kunne søge om midler gennem en eller af flere af puljerne. Før i tiden skulle de findes individuelt, og derfor kunne det blive en ganske uoverskuelig affære at have med at gøre. I 2015 påpegede statsrevisorerne dog den manglende gennemsigtighed på området, og i 2017 oprettede finansminisiteriet derfor en hjemmeside, der giver dig det samlede overblik: 

I nærmeste fremtid er der flere ansøgningsfrister, som mange SMV'er bør holde særligt øje med - blandt andet SMV:Digital med ansøgningsfrist den 02 marts 2020 og Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) med ansøgningsfristen den 03 marts 2020. Førstnævnte kan du måske huske fra vores nyhedsbrev tilbage i marts 2019, hvor puljen først blev oprettet som reaktion på, at danske SMV'er halter efter i den digitale omstilling.

Vækstfonden

Mission:

"Vi medfinansierer lønsom og risikobetonet vækst i små og mellemstore virksomheder."


Sådan hjælper de (lån, investering og garantier):

Der ydes lån direkte til små og mellemstore virksomheder med fornuftige vækstplaner, som ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed eller har for lidt egenkapital til at få et lån i banken. Desuden kautionerer de for små og mellemstore virksomheders lån, garantier og kreditter til forretningsudvikling i penge- og andre finansieringsinstitutter. På den måde kan virksomheder og iværksættere få adgang til lånefinansiering, som de ikke ellers ville kunne opnå. Vækstfonden finansierer virksomheder i alle brancher over hele landet - og fonden kan være med hele vejen: fra virksomhedens spæde start, gennem høj vækst, til rejsen ud på de globale markeder og børsnoteringer. Siden 1992 har Vækstfonden medfinansieret vækst i over 7.900 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 24,9 mia. kr.

Næste ansøgningsfrist:

Løbende.

Sådan ansøger du:

 1. Besøg vækstfondens hjemmeside
 2. Vælg om du ønsker lån eller investering
 3. Vælg din virksomheds livsfase
 4. Vælg én af deres løsninger ud fra de første to punkter
 5. Upload din forretningsplan og tag kontakt 

Innovationsfonden

Mission:

"Innovationsfonden investerer i at opdyrke og omsætte ideer, viden og teknologi til værdi for Danmark."

Sådan hjælper de (investering):

Innovationsfonden skaber gode rammer for landets iværksættere, forskere og virksomheder, så de kan udvikle innovative og levedygtige løsninger på samfundets konkrete udfordringer. Det gælder nye, klimavenlige løsninger, sundere fødevarer, et bedre sundhedsvæsen, renere miljø, grønnere transport, et opstarts-eventyr, der er under opsejling – og en helt masse andet. Fonden investerer i forskning og innovation og prioriterer ansvarlighed meget højt. Der er krav til alle projekter om samfundsengagement, gennemsigtighed, uddannelse og etik.

Næste ansøgningsfrist:

Løbende fra 01 februar 2020 indtil 3. juni 2020 kl. 12.00 (herefter er der sommerpause).

Sådan ansøger du:

Du kan søge om én af deres syv programmer, hvor det for SMV'er mest almindelige program er deres "Innobooster". Innobooster er et tilskud på mellem 50.000 og 5 mio. kr. til virksomheder, der ønsker at udvikle og markedsmodne et nyt produkt, en ny service eller forbedre en proces, der øger din virksomheds konkurrenceevne og skaber vækst. 

Ansøgninger skal oprettes og indsendes via online ansøgningsportalen E-grant.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Administrativ beskrivelse (skema i E-grant)
 • Faglig beskrivelse (skabelon)
 • Budget (skabelon)

Danmarks Grønne Investeringsfond 

Mission:

"Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig statslig lånefond, der har til formål at medfinansiere investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund."

Sådan hjælper de (lån):

Den vil være med til at bygge bro mellem traditionel bankfinansiering og egenkapital og opererer med et både grønt og kommercielt fokus. Det er muligt at låne op til 60 procent af den samlede projektsum hos Danmarks Grønne Investeringsfond. Lånebeløbet er maksimum 100 mio. kr. og minimum 2 mio. kr., og løbetiden kan være på op til 30 år.. I samarbejde med øvrige finansieringskilder medfinansierer de virksomheder og projekter inden for følgende områder:

 • Energioptimering
 • Vedvarende energi
 • Ressourceeffektivitet

For at få et lån fra Danmarks Grønne Investeringsfond skal to grundlæggende kriterier opfyldes. For det første skal projektet bidrage til den grønne omstilling af samfundet. Det skal altså være muligt at måle en grøn effekt fx i form af reduceret CO2-udledning eller et reduceret energiforbrug. Læs mere om, hvordan vi måler den grønne effekt i deres årsrapport.

For det andet skal projektet være økonomisk bæredygtigt. Det vil sige, at lånet skal kunne betales tilbage med en forrentning, der matcher risikoen. 

Er du derimod udvikler af en teknologi, som stadig befinder sig i de tidligere stadier, eller har du et mindre grønt projekt henviser de til Innovationsfonden.

Næste ansøgningsfrist:

Løbende.

Sådan ansøger du:

Du skal kontakt en af deres medarbejdere for at ansøge om et lån. Dem finder du nederst på deres hjemmeside.

Danmarks Eksportkredit (EKF)

Sådan hjælper de (lån, garantier og køberfinansiering):

Du kan få en stor fordel i konkurrencen mod andre leverandører i udlandet, hvis du kan tilbyde din kunde en langfristet finansiering på konkurrencedygtige vilkår. Den finansiering kan EKF hjælpe med. Uanset om din forretning er stor eller lille, kan du finde kunder uden for Danmarks grænser. EKF hjælper både store og små virksomheder, og uanset om du mangler finansiering eller forsikring mod de økonomiske og politiske risici, der kan være ved at handle med andre lande, er der hjælp at hente hos EKF. EKF's løsninger kan hjælpe dig med at vinde ordrer, med at øge din arbejdskapital og med at minimere dine risici. De skræddersyr gerne løsninger, der passer til lige netop din virksomheds behov.

Ved at lade EKF og en bank hjælpe dig med finansieringen, kan du tilbyde din udenlandske kunde at købe på kredit uden selv at løbe unødig risiko. Og selv om din kunde køber på kredit, får du din betaling med det samme.

Finansiering til udenlandske kunder bruges primært i forbindelse med salg af kapitalgoder og ved kredittider på et halvt år og derover.

EKF kan også forsikre dig mod tab, hvis du selv vælger at yde kreditten uden at involvere en bank.

Næste ansøgningsfrist:

Løbende.

Sådan ansøger du:

Udfyld og indsend deres ansøgningsformular til ekf@ekf.dk.

Kontakt gerne en af deres rådgivere, før du sender ansøgningen afsted.

Markedsmodningsfonden

Markedsmodningsfonden runger formentlig genklang som en af de større offentlige fonde, og derfor medtager vi den også på denne liste. i 2018 blev det dog besluttet, at den skulle afvikles, og modtager derfor ikke flere ansøgninger. Hvis du tidligere har fået tilsagn om støtte, er dette tilsagn dog stadig gældende. Læs mere på Markedsmodningsfondens hjemmeside.

Søg om mellemfinansiering fra OPR-Virksomhedslån

I de fleste tilfælde kan det tage op til 3-6 måneder, fra at du får tilsagn om finansiering, til at midlerne fra en af fondene reelt tikker ind på din virksomhedskonto. Det kan for nogen virksomheders projekter være for lang en ventetid, hvis dele af eller hele projektet skal betales nu og her. Hvis det er tilfældet, kan du heldigvis søge om mellemfinansiering, dvs. at du kan låne pengene af en tredjepart som OPR-Virksomhedslån i dag, hvorefter du betaler virksomhedslånet ud, når pengene kommer ind fra den givne fond.