Maj 2020 | COVID-19 Overblik

udgivet 12.05.2020
COVID-19: DET FORKROMEDE OVERBLIK FOR VIRKSOMHEDER

Corona-krisen fylder stadig mere end noget andet for en stor andel af de danske virksomheder, og derfor bliver det igen omdrejningspunktet for SMVGuidens nyhedsbrev for tredje måned i træk - trods vi som de fleste andre skulle ønske, at vi kunne rette fokusset mod noget andet. Første gang i marts skrev vi om de forholdsregler, du bør kende til og implementere som virksomhedsejer, og i april gav vi overblikket over de daværende initiativer, som regeringen havde søsat for at imødekomme den svære økonomiske krise som særligt SMV'er unægteligt stod midt i. Som bekendt har tidshorisonten for politiske forslag og deslige været en anderledes størrelse siden den allestedsnærværende virus lukkede vores samfund ned, og derfor kan blot få uger betyde væsentlige ændringer for os alle. Speciet med tanke på, at der indtil den 07 maj 2020 ikke var nogen konkret langsigtigtet plan at forholde sig til. Derfor giver vi dig nu det forkromede overblik over, hvordan du set med erhvervslivets briller er stillet i dag.

Danmarks genåbningsplan

Med forbehold for, at virussets udvikling kan ændre sig og herved også den tilhørende genåbningsstrategi, er regeringen og de øvrige partier ellers blevet enige om en langsigtet plan for, hvordan og i hvilken rækkefølge Danmark og dets erhverv skal åbne. Der er taget højde for det hele - det eneste, de mangler at blive enige om, er, hvornår og hvorledes grænseåbningen skal foregå. Her har statsministeren dog medgivet, at der kommer et svar senest 01 juni 2020. Grænseåbningen er noget, der har stor betydning for mange erhverv i turistindustrien og i grænsekommunerne, så det er noget, vi følger tæt og vil stille skarpt på til næste nyhedsbrev. Den foreløbige genåbningsplan kan du få overblikket over i illustrationen nedenfor, hvor du kan læse mere om, hvilke konkrete erhverv det drejer som om i hver fase på regeringens hjemmeside.

Betalings- og indberetningsfrister til det offentlige

Flere ellers almindeligvis ufravigelige frister er blevet udskudt, og det gælder både nogle af skatteregningerne og informationsrapporterne, du ellers er vant til indgive denne tid på året. Nedenfor får du overblikket over alle ændringer i relation til frister:

A-skat og AM-bidrag (SMV'ernes frister)

 • Betalingsfristen 14. april blev ikke udskudt
 • Betalingsfristen 11. maj udskydes til 10. september 2020
 • Betalingsfristen 10. juni udskydes til 12. oktober 2020
 • Betalingsfristen 10. juli udskydes til 10. november 2020

B-skat

 • Betalingsfristen 20. april udskydes til 22. juni 2020
 • Betalingsfristen 20. maj udskydes til 21. december 2020

Hvis du betaler B-skat via betalingsservice rettes disse frister automatisk. Den 17. marts modtog 140.000 personligt ejede virksomheder en mail om, at de kunne nedjustere årets overskudsforventning, som kunne få B-skatteraten for marts til at bortfalde. Har du gjort dette, skal du huske at rette overskuddet igen, når situationen ændrer sig, så du undgår restskat.

Oplysningsfrist

 • For personligt ejede virksomheder er fristen udskudt fra 1. juli 2020 til 1. september 2020.
 • For selskaber med frist for aflevering af oplysningsskemaet for indkomståret 2019 den 31. marts 2020 har fået fristen forlænget til den 1. september 2020.

For selskaber betyder det ikke det store, om I oplyser før tid eller venter til den nye frist - andet end at det kan lette tidspresset naturligvis. For de personligt ejede virksomheder kan det dog være en god idé at oplyse til den 01 juli alligevel hvis muligt, især hvis der er overskydende skat eller restskat. Det er der flere grunde til:

 • Hvis du oplyser inden fristen, og du har en overskydende skat, vil du hurtigere få den udbetalt.
 • Hvis du har en restskat og betaler den inden 1. juli 2020, vil der blive beregnet en rente på 2 % til og med betalingsdagen. Hvis du betaler efter 1. juli 2020, skal du betale et fast procenttillæg på 4 %.
 • Hvis du har en restskat op til 21.320 kr. inklusive procenttillæg, vil restskatten blive indregnet i din skat for 2021 - med mindre du betaler hele beløbet senest 1. september 2020.
 • Hvis du har en restskat over 21.320 kr. inklusive procenttillæg, vil det overskydende beløb blive opkrævet i tre rater i oktober, november og december - med mindre du betaler hele beløbet senest 1. september 2020.

Moms

Afgiftsperioderne for de to første kvartaler og første og andet halvår lægges sammen. Derfor flyttes betalingsfristen for:

 • Mellemstore virksomheder for første kvartal 2020 med 3 måneder
 • Små virksomheder for første halvår 2020 med 6 måneder

Du skal dog være opmærksom på, at EU-salg uden moms er ikke blevet udskudt. Indberetning og betaling af One Stop moms er heller ikke blevet udskudt. 

Da der er er mange måder at indberette moms på, går vi ikke yderligere i detalje her, men du kan læse mere på SKAT's side om momsfrister.

Lønsumsafgifter

For virksomheder, der er omfattet af metode 4 (f.eks. tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vognmænd m.v.) flyttes betalingsfristen for lønsumsafgift for:

 • 2. kvartal 2020 fra 15. juli 2020 til 1. september 2020
 • 3. kvartal 2020 fra 15. oktober 2020 til 16. november 2020

Se fristerne for de øvrige metoder til lønsumsafgifter her.

Derudover har SKAT lavet en side, hvor du kan få et skræddersyet overblik over dine egen virksomheds frister ved at udfylde et skema

Hjælpepakkerne

For en mere detaljeret plan over hjælpepakkerne, anbefaler vi, at du læser vores nyhedsbrev fra april.
Her nedenfor får du det korte overblik over de hjælpepakker, regeringen er blevet enige om samt en mere detaljeret beskrivelse af seneste skud på stammen: momslån, som blev vedtaget den 30. april 2020.

Hjælpepakke 1 - Kompensation for faste udgifter

Offentliggjort den 10. marts 2020 (Opdateret den 18. april 2020)

Første hjælpepakke er ændret, så virksomheder med omsætningsnedgang på 35 % (mod tidligere 40%) og faste omkostninger svarende til minimum 12.500 kr. i en tremåneders periode nu har mulighed for at ansøge. Du kan søge frem til 31. august 2020 på erhvervsstyrelsens hjemmeside. Husk, at du først skal have en uvildig revisor til at skrive under på ansøgningen. 

Hjælpepakke 2 - Statsgaranti for banklån

Offentliggjort den 12. marts 2020 

Den statsejede "Vækstfonden" stiller garanti på 70% af lån og driftskreditter til godkendte ansøgninger. Du ansøger direkte hos Vækstfonden.
Derudover suspenderes Sygedagpengesystemets almindelige arbejdsgiverperiode, således at der ydes refusion fra første dag for både medarbejdere og den selvstændige. Medarbejdere kan ydermere blive sat ned i tid og få supplerende dagpenge. 

Hjælpepakke 3 - Lønkompensation til privatansatte

Offentliggjort den 15. marts 2020 (Opdateret)

Der ydes lønkompensation i perioden 9 marts til 8 juli 2020 til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af COVID-19 (tidligere gjaldt ordningen kun frem til 9. juni 2020). Du kan ansøge efter de gamle regler, men en ny ansøgningsrunde åbner midt i maj. Læs mere på virksomhedsguiden.

Ellers kan du ansøge direkte hos Erhvervsstyrelsen.

Hjælpepakke 4 - Kompensation til selvstændige

Offentliggjort den 19. marts 2020 

Selvstændige vil kunne få en kompensation på op til 75 % af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår - dog maksimalt 23.000 kroner om måneden. For selvstændige med fuldtidsmedarbejdende ægtefælle hæves loftet til 46.000 kr.

Hvis du er selvstændig med CVR-nummer kan du ansøge via Virksomhedsguiden, og har du intet CVR-nummer kan du finde relevante ansøgningside her.

Hjælpepakke 5 - Momslån til SMV'er og lønsumsafgiftslån til visse erhverv

Offentliggjort den 30. april 2020 

Folketinget har vedtaget et lovforslag, der giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at få et rentefrit momslån og lønsumsafgiftslån til virksomheder, der rapporterer under metode 4. Loven trådte i kraft den 5. maj 2020, og virksomheder har kunnet ansøge om lån fra 5. maj 2020 og kan søge frem til 15. juni 2020.

Der stilles en række basale krav til din virksomheds drift og ejerkreds, der sikrer, at lånet ikke bruges til bedrag og at det kan betales tilbage. Læs kravene på Skats hjemmeside

Lånet kan også bruges som "rentefri udsættelse" af gæld til det offentlige, og du kan søge om et beløb, der svarer til den moms, som din virksomhed har indberettet for 4. kvartal 2019 (for de mellemstore) eller 2. halvår 2019 (for de små). Med hensyn til lønsumsafgiften gælder det beløbet, der er indberettet for 1. kvartal 2020.

Søg om momslånet her.

Søg om lønsumsafgiftslånet her (vælg én af fem muligheder).

Du kan forvente svar indenfor fem bankdage, og lånet skal senest tilbagebetales den 01 april 2021.

Har du ikke fundet tid til online kurser endnu?

Hvis du stadig ikke har fået gjort det efter vores seneste nyhedsbrev, anbefaler vi, at du prioriterer onlinekurser til dig selv eller dine medarbejdere, hvis du da ikke er én af de virksomheder, hvis drift er ved at være tilbage til normalen. Der afholdes stadig ingen fysiske kurser for tiden, og med de udskudte skattefrister har vi derfor i denne måned igen valgt ikke at vise kalender i toppen - trods en enkelt B-skatfrist i juni. I stedet reklamerer vi endnu engang for nogle af de organisationer, som lige nu tilbyder gratis online kurser - for eksempel hos Københavns Erhvervshus, der blandt tilbyder kurser som "virksomheden efter Covid19". Skulle du brænde inde med et ønske om noget, SMVGuiden bør stille særligt fokus på i denne tid, opfordrer vi dig til at sende os en mail på kontakt@smvguiden.dk.