Marts 2019 | SMV:Digital

udgivet 12.03.2019
SMV:DIGITAL - SKRÆDDERSYET DIGITALISERING TIL LIGE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED

I det moderne samfund bliver din virksomheds digitale aftryk i stigende grad en større faktor for overlevelse og vækst. Samtidig ser vi desværre to kedelige tendenser i Danmark:
1) Danske virksomheder er blevet ringere til at følge med den digitale udvikling, og vores digitale forspring blandt vores europæiske naboer mindskes;
2) Små virksomheder i Danmark er de mindst digitaliserede, dvs. at de samtidig er mest udfordrede af samfundets IT-udvikling, og at det er hårdere at konkurrere med de store spillere. De får sværere ved at fange de kunder, der i stigende grad bruger internettet til køb eller som led i købsbeslutningen, og de bliver mindre produktive end deres større konkurrenter, der har mere digitaliserede processer.
Uagtet branche vil vi derfor stærkt anbefale, at din virksomhed benytter sig af smv:digital, og at du læser med, når vi hos SMVGuiden udgiver vores første magasin, der har fokus på hjemmesider og e-handel.   

Regeringen har i høj grad anerkendt, at digitaliseringen af de danske virksomheder til stadighed bliver vigtigere, og derfor rullede de den 25. september 2018 initiativer ud, der skal skabe endnu bedre digitale rammer for dansk erhvervsliv, og især med øje for SMV'er, således at det bliver nemmere og mere tilgængeligt at udnytte de digitale muligheder og nye teknologier. Erhvervsminister Rasmus Jarlov udtaler i forbindelse med initiativet SMV:Digital: 

Digitalisering kan styrke de små og mellemstore virksomheders produktivitet og konkurrenceevne. Det kan fx være gennem automatisering af produktionen eller bedre udnyttelse af data til intern optimering og udvikling af nye produkter og services. Med SMV:Digital vil vi gøre det nemmere for virksomhederne at komme i gang med at høste de digitale gevinster gennem rådgivning om digital omstilling og e-handel.

Samtidig påpeger direktøren i Dansk Industri, Kent Damsgaard, at kun 1,6 pct. af Danmarks samlede eksport foregår via e-handel, og indtager derfor "kun" en ottendeplads i EU indenfor eksport via e-handel. Derudover kan vi nu ikke længere enestående bryste os af at være længst fremme i skoene på et andet digitalt område, da vi nu deler førstepladsen med de finske virksomheder om størst udnyttelse af digitale teknologier blandt virksomhederne. Selvom man måske ikke skal kimse af vores bedrifter på disse fronter, så er der grund til at holde et vågent øje med udviklingen taget i betragtning af, at det langt henad vejen er de større virksomheder, der bærer den positive side af tallene.

Digitalisering - 3 grunde til at det ikke kan undværes

1. Øget produktivitet

Hvis din virksomhed kan afsætte færre ressourcer til funktioner, der håndteres automatisk, eller der i hvert fald gør det manuelle arbejde hurtigere, fordi det foregår digitalt, så kan du nødvendigvis producere mere output på kortere tid og/eller med mindskede omkostninger. 

2. Øget konkurrencedygtighed 

Fordi din virksomhed er mere produktiv, og at du mere effektivt kan udnytte tiden på værdiskabende aktiviteter, bliver din virksomhed samtidig mere konkurrencedygtig. Hvis din virksomhed samtidig er mere tilgængelig på nettet for dine kunder, vil du øge sandsynligheden for, at potentielle kunder vælger at handle hos dig, blandt andet af den simple grund, at flere kunder vil kunne se, at du eksisterer, og hvordan og hvor de kan købe dine produkter eller ydelser henne.

3. Øget salg 

Digitalisering er med til at øge salgsmulighederne af flere årsager. Det gør det i forlængelse af den øgede produktivitet og konkurrencedygtighed, som gør din virksomhed til et mere attraktivt valg end dine konkurrenter, men også fordi din digitale tilstedeværelse som før nævnt gør det nemmere for dine kunder at finde dig. Hvis du derudover sælger fysiske varer, vil e-handel for mange bidrage til en markant øget omsætning og for nogle vil det tilmed være altafgørende for den fortsatte vækst i virksomheden. 

Der bliver færre og færre undskyldninger for ikke at udvikle din virksomhed på nettet 

SMV:Digital blev sammen med flere øvrige initiativer lanceret af regeringen i efteråret 2018 og er en del af en ambitiøs strategi for at forbedre den digitale vækst i Danmark. SMV:Digital har, som navnet antyder, fokus på den digitale udvikling blandt de Små og Mellemstore Virksomheder, og herigennem får SMV'erne rådgivning om deres digitale muligheder, e-handel og e-eksport og implementering af nye digitale løsninger, sparringsforløb med andre virksomheder, finansielle tilskud til digitale indsatster, efteruddannelse og meget mere. SMV:Digital er en online platform, der er inddelt i to overordnede områder: Digital omstilling og E-handelscenter.     

DIGITAL OMSTILLING

Tilskud til privat rådgivning
Tilskudspuljen for digital omstilling lød i 2018 på 2,6 mio. kr., og den følger først-til-mølleprincippet. Det forventes, at næste pulje vil komme inden sommeren 2019. Til dette formål kan der søges 100.000 kr., dog under påskud af medfinansiering. Her kan du søge ud fra to forløb: potentialeafklaring og implementering. Førstnævnte er til dig, der gerne vil identificere, hvor din virksomheds digitaliseringspotentiale er størst, og for at blive klogere på, hvilke teknologier din virksomhed bør investere i. Sidstnævnte er enten til dig, der ønsker at foretage den optimale digitale investering eller til dig, der har foretaget en digital investering inden for det seneste år og ønsker at maksimere gevinsterne herfra.  

Workshops og sparring
Der vil i løbet af året forventeligt afholdes flere spændende arrangementer i regi af SMV:Digital, som din virksomhed kan få gavn af, dog er der ingen, der er blevet offentliggjort endnu. Hold dig opdateret i linket ovenfor.

Sprint:Digital
Sprint:Digital er et forløb på fem dage, hvor du som deltager vil få hjælp fra førende sprintkonsulenter og få sat kurs mod en effektiv digital transformation. Første sprint koster 25.000 kr., anden sprint koster 15.000 kr., tredje koster 10.000 kr., og du skal regne med at stille tre til fem medarbejdere til rådighed i en begrænset periode. Sprint:Digital er designet til at gå i dybden med alle afkroge af din virksomheds digitale indsats, og du får blandt andet en kortlægning af dine digitale muligheder, en handlingsplan, en kupon på 25.000 kr. til brug af digital ekspert, praktisk erfaring, netværksarbejde og meget mere.  

Kompetenceudvikling for ledere
Kompetenceudviklingen for ledere fokuserer på at uddanne direktøren, ledere og evt. nøglemedarbejdere i din virksomhed i Digital Ledelseskultur. Her vil du i en periode på 10 måneder løbende deltage i kompentenceafklaringer, seminarer, screeninger m.m., hvorefter du vil få adgang til et kompetencenetværk, der specifikt er relevant for dine kerneydelser. 

Cases
I denne sektion kan du læse cases om andre virksomheder, der har taget hul på den digitale omstilling, og ligeledes vil du gennem praktiske og håndgribelige historier få en bedre forståelse for fordelene ved digitalisering.  

E-HANDELSCENTER


Tilskud til privat rådgivning
Tilskudspuljen til rådgivning under e-handel var i 2018 sat til 1,8 mio. kr., og den følger helt samme uddelingsprincipper som puljen for den digitale omstilling. Den opdeles ligeledes i potentialeafklaring og implementering, og den er modsat den digitale omstilling kun henvendt til virksomheder, der sælger på nettet eller har et ønske herom. 

Workshops og sparring
Der vil i løbet af året forventeligt afholdes flere spændende arrangementer i regi af SMV:Digital, som din virksomhed kan få gavn af, dog er der ingen, der er blevet offentliggjort endnu. Hold dig opdateret via linket ovenfor.

Det lille e-handelsforløb
Tilmeldingen til det lille e-handelsforløb betyder, at du deltager i en workshop om e-handel af en én dags varighed, hvor du samtidig modtager et tilskud på 25.000 kr. til privat rådgivning med krav om medfinansiering (evt. i form af arbejdstimer), hvor den samlede pulje lød på 500.000 kr. Hold øje med, hvornår tilmeldingen for 2019 start i linket ovenfor.

Vejledning om online salg og regulering i EU
Til dig, der allerede har en e-handelsbutik i Danmark, men ønsker at eksportere til andre lande i EU herigennem, tilbyder SMV:Digital hjælp med at forstå reglerne for e-handel i andre EU-lande, samt hjælp med kontakt til relevante myndigheder.

Hjælp til at håndtere urimelig konkurrence
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afgivet et løfte om at styrke håndhævelsen af potentielle konkurrencesager, hvor SMV'er oplever, at større virksomheder presser dem urimeligt. De opfordrer dig til i tilfældet at rette henvendelse direkte på deres generelle nummer på tlf. 4171 5000 eller mail kfst@kfst.dk.

Rådgivning om e-handels eksport
The Trade Council er lavet af udenrigsministeriet, og har specialiserede e-handelsrådgivere over hele verden. De kan hjælpe dig med alt fra indhentning af relevant markedsinformation til kontakt med lokale partnere og distributører til markedsføringsstrategier. Du kan kontakte dem direkte til indledende og uforpligtende sparring via en af de to e-mails, du finder i linket ovenfor. 

Cases
På samme måde som med Digital Omstilling kan du læse cases om andre virksomheder og deres oplevelser med e-handel.


SMVGuiden udgiver sit første magasin

Som vi lovede i nyhedsbrevet tilbage i januar, byder 2019 på en masse spændende nye funktioner og tilføjelser til SMVGuiden - du har måske allerede lagt mærke til vores nye menu, der indtil videre har fået tre punkter: "Nyheder", "Om os" og "OPR-Virksomhedslån". Snart vil du kunne finde tre yderligere:

Værktøjer
Flere af vores artikler medfølger modeller, som du selv kan udfylde med dine egne virksomhedsdata, eksempelvis i form af Excel- og word-filer, og de er som alt andet på SMVGuiden helt gratis at anvende. For at gøre det nemmere for dig at finde modellerne, skaber vi under navnet "Værktøjer" et samlingspunkt for alt det materiale, du kan downloade og udfylde hos os.  

Videoer
Dette bliver samme koncept som for "værktøjer" blot med alle "START-OBS videoerne", hvor dygtige danske iværksættere deler ud af deres erfaringer inden for relevante områder for dig som ejer af en SMV. De ligger allerede på SMVGuiden, men snart får du muligheden for at se dem alle sammen på ét sted. 

Magasiner
Det helt nye bliver vores egne magasiner, der er bygget på artiklerne fra SMVGuiden. Her er udgangspunktet, at vi samler og sammenskriver de artikler fra SMVGuiden, som behandler en fælles kategori, og så tilføjer vi yderligere materiale, så det både bliver spændende for dem, der måske endnu ikke har læst så meget af vores indhold, og for dem, der er garvede besøgende. Dette punkt er særligt relevant for nærværende nyhedsbrev, da vi lægger ud med et to-delt magasin om hjemmesider og e-handel. Magasinet vil både blive udgivet på den nye underside "Magasiner" samt i fysisk format. Det er vores ambition at udgive flere magasiner i løbet af 2019, så følg med på hjemmesiden og i vores nyhedsbrev, når næste magasin udgives.