Marts 2020 | COVID-19 Forholdsregler

udgivet 13.03.2020
COVID-19: DET SKAL DU GØRE PÅ DIN ARBEJDSPLADS

Den politiske forståelse for Corona-krisen er for alvor nået inden for de danske grænser, og regeringen har været hurtige til at udarbejde initiativer til at modarbejde virussets samfundsmæssige konsekvenser. Det vender utvivlsomt op og ned på hverdagen for virksomheder af alle størrelser på tværs af alle brancher. Men hvilke forholdsregler skal du tage, og hvordan du kan få mest mulig ud af din arbejdsplads, samtidig med at du overholder de nye retningslinjer og undgår at fremture eller påbegynde smittekæder? Mange erhverv tvinges til enten at holde lukket eller arbejde hjemmefra, mens virksomheder, der udfører såkaldte ”samfundsessentielle” opgaver kan operere på arbejdspladsen med visse begrænsninger. Derfor opridser vi her det, du skal gøre som virksomhedsejer med tilhørende forslag til, hvordan du omstrukturerer arbejdsdagen alt efter dine pålagte restriktioner.

Retningslinjer for virksomheder med butikker og offentlig adgang

Det gælder for eksempel restauranter, der sælger take-away, fødevarebutikker og andre erhvervsdrivende, som råder over lokaler, der hvor offentligheden stadig kan komme ind. Her skal du som minimum indarbejde følgende praksis jf. Sundhedsstyrelsens officielle retningslinjer:

 • Der må ikke tillades adgang for mere end én person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Hvis gulvarealet er under 4 m2, må der dog stadig gerne tillades adgang for én person. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.
 • Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, således at du muliggør og/eller påbyder kunder at holde afstand til hinanden.
 • Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale til kunderne om, hvordan personer skal forholde sig til COVID-19, både i form af generelle råd og til dem, der udviser symptomer. Til formålet har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række plakater, som du frit kan benytte.
 • Det skal sikres, at alle medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for kunder såvel som personale.
 • Medarbejdere skal bruge handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer.
 • Rengøringen skal være særdeles omhyggelig – både hjemme og på arbejdspladsen. Hav særligt fokus på afspritning af telefoner, dørhåndtag, tastaturer, tablets m.v.

SST hold afstand

Eksempel på informationsplakat fra SST.

Retningslinjer for virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen

Det er vigtigt, at arbejdet på byggepladser er tilrettelagt, så de ansatte beskyttes mod risikoen for smitte med Coronavirus. Det gælder for både indendørs og udendørs arbejde.

1) Planlæg arbejdet, så de ansatte kan arbejde med en god afstand imellem sig

For eksempel:

 • Fordel arbejdsstationer mellem medarbejdere eller virksomheder ved dagens start
 • Undgå at arbejde mange medarbejder i små rum, så det er muligt at holde afstand

2) Stil håndvask eller håndsprit til rådighed for de ansatte på alle relevante steder

For eksempel:

 • Ved byggepladsens indgange
 • Ved områder, hvor der holdes pause
 • Ved omklædning- og toiletfaciliteter
 • Opfordr medarbejderne til at vaske hænder ved ankomst til byggepladsen og før og efter pauser.

3) Minimer kontakt med andre

For eksempel:

 • Hold forskudte pauser
 • Mød ind og hold fyraften på forskudte tidspunkter, så de ansatte kan holde en god afstand i forbindelse med fx omklædning og spisning.
 • Hold pauser udendørs, når vejret tillader det eller i arbejdsbilen.
 • Brug som udgangspunkt eget håndværktøj.
 • Aflys møder, der ikke haster, eller afhold dem via telefon eller udenom små, indelukkede arbejdsstationer som skurvogne m.v.
 • Arbejd hjemmefra, når opgaven tillader det.

4) Opprioriter regelmæssig rengøring og afspritning

For eksempel:

 • Gør rent eller afsprit oftere end normalt.
 • Rengør håndtag, overflader og toiletter flere gange dagligt.
 • Sørg for hyppig udluftning i mandskabsvogne m.v.
 • Aftør borde mellem spisehold.
 • Vask borde og stole i mødelokaler.
 • Husk at rengøre kaffemaskinen og mikrobølgeovnen.

Læs mere om Coronaråd for byggebranchen fra Dansk Byggeri, 3F, Bygherreforeningen, BFA-BA eller direkte på SST.

Retningslinjer for kontorarbejdspladser

 • Du skal tilstræbe, at en del af dine ansatte fortsætter med hjemmearbejde en tid. I den forbindelse skal det overvejes hvilke arbejdsopgaver, som kan løses hjemmefra uden betydelig produktivitetsnedgang. Medarbejdere i særligt udsatte grupper opfordres fortsat til at arbejde hjemmefra.
 • Arbejdet i din virksomhed tilrettelægges, så der kan sikres afstand mellem dine medarbejdere, fx ved at sprede medarbejderne over flere lokaler, arbejde i skiftehold mv. Der bør som minimum være 2 meters afstand mellem medarbejderne.
 • Arbejdet i din virksomhed tilrettelægges, så det er muligt for dine medarbejdere at have forskudte mødetider, så der ikke er for mange ansatte på arbejde på samme tid, og så der ikke er for mange ansatte, der skal bruge offentlig transport til og fra arbejde samtidig.
 • Fysiske eksterne møder søges begrænset. I skal fortsat gøre brug af digitale mødeløsninger. Der kan med fordel holdes digitale møder også internt, når der afholdes møder med kolleger, man ikke normalt omgås med.
 • Nødvendigheden af forretningsrejser, kursusaktivitet mv. overvejes nøje. Deltagelse på forretningsrejser, kurser, konferencer mv. bør i videst muligt omfang ske virtuelt. Overvej fx nogle af de mange udbudte online kurser, du fx finder fra Ivækst.

Erhvervsministeriet har offentliggjort en detaljeret rapport, som de løbende opdaterer, der udelukkende behandler alle aspekter af kontorarbejdspladsen.

For virksomheder, der arbejder hjemme

For virksomheder, hvis medarbejdere og ledelse kan arbejde hjemme, gælder der naturligvis de samme forholdsregler, der gælder hele samfundet. Fordi der dog ikke er fremmøde på en fysisk arbejdsplads, vil de førnævnte punkter til distancering mellem kunder og personale ikke have samme relevans. I stedet bør du sørge for, at dine medarbejdere er tilstrækkeligt informeret om, hvordan de skal begå sig i samfundet. Henvis dem til Sundhedsstyrelsens officielle retningslinjer for borgere, som du finder her.

Kommuniker internt i organisationen løbende med videosamtaler

Lige såvel som det er en god idé at lave løbende målsætninger for at øge og bibeholde produktiviteten og motivation (læs fx vores artikel om SMART eller OKR), er det en god idé at holde kontakten løbende mellem lederne og medarbejderne fra deres hjemlige arbejdsstationer. På den måde sikrer du dig, at der løbende er et godt overblik over arbejdsopgaver, deadlines m.v., og at du fastholder en så god struktur som mulig i arbejdsdagene omstændighederne taget i betragtning. Der findes heldigvis et hav af gode software-løsninger, du kan benytte hertil, fx Microsoft Teams, Zoom, Google Hangouts eller Skype.