November 2018 | Den nye ferielov

udgivet 13.11.2018

HAR DIN VIRKSOMHED STYR PÅ DEN NYE FERIELOV?

For at efterleve reglerne i EU’s arbejdstidsdirektiv, er der i Danmark blevet vedtaget en ny ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020. En overgangsperiode fra den gamle til den nye lov bliver dog sat i værk på den anden side af nytåret, og derfor er der god grund til at du kan danne dig et overblik over ændringerne allerede nu. I den forbindelse dedikerer vi SMVGuidens første nyhedsbrev til at skitsere, hvad der er op og ned i den nye lov, samt hvilken praktisk betydning det har for dig som ejer af en SMV.

OPR-Virksomhedslån

Den nye ferielov vs. den gamle ferielov

 Hvordan bliver overgangen?

Der er blevet taget højde for, at du som arbejdsgiver ikke skal betale dobbeltferie ved overgangen til den nye ordning, og derved lide et potentielt set uoverkommeligt likviditetsmæssigt pres. Derfor bliver overgangen som følger:

  • Ferie som er optjent fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 (16,64 feriedage), kan afholdes fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020.
  • Ferie som er optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020, bliver indefrosset hos LD**.
  • 1. september 2020 – 31. august 2021 bliver første periode med den nye ferielov.

**LD har ansvaret for at varetage og forrente medarbejdernes feriepenge og udbetaler beløbet til medarbejderen, når vedkommende forlader arbejdsmarkedet (pension, varig flytning til udlandet m.v.). Du kan som arbejdsgiver vælge at indbetale feriepengene til LD med det samme, hvis du har likviditeten til det, ellers er din opgave årligt at indeksere feriepengene efter den danske lønudvikling, som indrapporteres til LD.

Der er en enkelt undtagelse til overgangen for medarbejdere, du ansætter i 2019. De kan nemlig vælge at bruge 8,3 feriedage ud af de 25 de har optjent i indefrysningsperioden sammen med eventuelt opsparede feriedage fra 1. januar til 1. september 2019.

 Hvad skal du gøre?

  • Opdatere ansættelseskontrakter, personalepolitikker, Løn- og HR systemer ift. de nye ændringer
  • Lav ferieregnskaber for hver enkelt medarbejder på månedlig basis på grund af samtidighedsprincippet for optjening og afholdelse
  • Indbetale indefrosne midler til LD - eller årligt indrapportere al indefrosset ferie til LD, som du skal indeksere***
  • Få styr på de nye indberetningsfrister til FerieKonto og Feriepengeinfo på Erhvervsstyrelsens oversigt.

***Indeksering betyder her, at dine medarbejderes indefrosne feriemidler skal forrentes ud fra lønudviklingen på det danske arbejdsmarked.

Hvis du vil læse mere om den nye ferielov