November 2019 | Brexit for SMV'er

udgivet 12.11.2019
KLAR TIL BREXIT? REGERINGEN GIVER EN SÆRLIG HÅNDSRÆKNING TIL SMV'ER

Den 28. oktober 2019 accepterede Det Europæiske Råd den britiske regerings anmodning om at udskyde Brexit til senest den 31. januar 2020, og derfor er der alligevel lidt ekstra pusterum, før skilsmissen for alvor kan give store konsekvenser for danske SMV'er. Forhåbentligvis kan det være nok tid til at undgå et såkaldt "hårdt Brexit", men under alle omstændigheder bør du forberede din virksomhed på de slag, den kan tage, når Storbritannien endeligt forlader EU. Og det kan faktisk allerede ske inden den nye fastsatte dato, da der med udskydelsen er tale om en "flextension": en fleksibel forlængelse, hvor skilsmissesaftalen kan træde i kraft, så snart og hvis den godkendes af det britiske parlament. Heldigvis anerkender regeringen, at SMV'erne er særligt udsatte, hvorfor de har afsat midler til at polstre dig med den nødvendige sparring og information til at sikre dig den blødest mulige Brexit-landing. Vi giver dig derfor overblikket over de handlingsplaner, som Erhvervsministeriet siden sommeren har sat i søen til formålet, så du kan gardere dig i tide. 

Storbritannien spiller en enorm rolle i dansk økonomi

Brexit kommer utvivlsomt til at have vidtrækkende følger for samfundsøkonomien og det danske erhvervsliv overordnet set, og antageligvis vil det derfor som minimum få en indirekte betydning for din virksomhed. For mange virksomheder vil udslaget dog have en endnu mere håndgribelig karakter, hvad enten du importerer fra eller eksporterer til UK, om du har britiske underleverandører, medarbejdere eller øvrige samarbejdspartnere eller på anden vis har en del af din forretning, der krydser de britiske landegrænser.
Storbritannien er Danmarks tredjestørste handelspartner, og vores økonomier er sammenflettede på mange måder: 

DST Brexit investeringer

Kilde: Danmarks Statistik og egen tilvirkning

Pressekonference fra September 2019

Den 18. september 2019 afholdte den danske regering en pressekonference, hvor de præsenterede initiativer til at forberede Danmark på et "no-deal Brexit". Til konferencen annoncerede de deltagende ministerier fire overordnede områder, som de har iværksat eller vil iværksætte for at imødekomme de udfordringer, der måtte opstå i kølvandet på det ikke så urealistiske skrækscenarie:

1. Brexit taskforce

Den danske regering har i sinde at oprette et taskforce, der skal koordinere og implementere foranstaltninger som forberedelse på et "hårdt Brexit". Taskforcet kommer blandt til at bestå af en række ministre fra de store ministerier, herunder udenrigs- finans- skatte- og erhvervsministeret.  

2. Reservebemanding til at takle øget told

I forbindelse med det øgede pres, der forventes at komme på blandt andet told og grænsekontrol uden en Brexit-aftale, har regeringen afsat penge til ekstra bemanding, som efter hensigten skal kunne tilbyde hurtig og effektiv assistance på tværs af ministerier for at imødekomme transportudfordringerne.      

3. Hjælp til arbejdstagere, der påvirkes af Brexit

Regeringen tiltænker at samarbejde tæt med de relevante offentlige myndigheder, så de bedre kan tilbyde hjælp til arbejdstagere, hvis jobs påvirkes af Brexit.  

4. Øget information til SMV'er 

Regeringen vil i erhvervslivet bruge krudtet på SMV'erne, da de skønner, at de mindre virksomheder både er dem, der bliver hårdest ramt og dem, der er mindst klædt på til tiden efter Brexit. Ministerierne vil intensivere sine indsatser i forhold til at holde SMV'erne så velinformerede som muligt på potentielle faldgruber ved blandt andet at oprette en "hotline", der tager hånd om spørgsmål i forbindelse med skat og told samt udstede en lang række guidelines til de øvrige områder. 

Se hele pressemødet på Altingets hjemmeside.

Handlingsplan fra Oktober 2019

Den 9. oktober 2019 præsenterede Erhvervsministeren Simon Kollerup sin handlingsplan, der inkluderer initiativer i SMV-øjemed for knap 50 millioner kroner.

Simon Kollerup uddybede baggrunden for planen:

"Brexit kommer til at vende op og ned på hverdagen for rigtig mange danske virksomheder, uanset om man eksporterer varer til Storbritannien, benytter sig af britiske underleverandører eller måske har data eller medarbejdere derovre.

Særligt for små virksomheder, der ikke har råd til at dedikere en medarbejder til at sætte sig ind i situationen og forberede virksomheden på Brexit, kan det være en stor og uoverskuelig udfordring, som i sidste ende går ud over os allesammen.

Derfor ser vi det i regeringen som en fælles opgave at sikre, at konsekvenserne bliver reduceret så meget som muligt for virksomhederne, så en skidt situation ikke bliver værre."

Planen, som du kan finde i sin helhed på Ritzaus hjemmeside, er i grove træk delt op i tre hovedområder:

1. Information og vejledning

Der bliver afholdt arrangementer, webinarer m.m., udsendt fysisk og digital post til de cirka 30.000 virksomheder, der handler med UK, styrket informationsindsatser på hjemmesider og sociale medier og meget andet med henblik på, at SMV'er kan tilegne sig den nødvendige viden forud for Brexit.

2. Adminstrativ kapacitet

Forhøjet myndighedsberedskab, udvidede åbningstider, øget bemanding m.m. skal sikre, at varer ikke tilbageholdes for længe, og at der er hjælp at hente fra det offentliges side i tiden omkring Brexit.

3. Støtte til omstilling

De ramte SMV'er skal mest af alt kunne omstille sig, og hertil afsættes der puljemidler til, at virksomheder kan få dækket op til halvdelen af sine udgifter i forbindelse med konsulentbistand og op til 2/3 dele af omkostningerne til kompetenceudvikling, nyansættelser i forbindelse med omstillingen og vækststrategier. Puljemidlerne aktiveres som udgangspunkt dog kun i tilfælde af, at der ikke kommer nogen Brexit-aftale på plads. 

Brexit tjekliste

Dansk Erhverv har i forbindelse med sin rapport om den politiske situation udgivet en "Brexit tjekliste" (med inspiration fra Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)), hvortil de opsummerer alle de mest relevante punkter, som du bør have styr på, inden Storbritannien ikke længere er en del af EU. Brug denne liste til at danne dig overblikket over, hvor du er godt med, og hvor du bør bruge flere ressourcer til at ruste din virksomhed.

Brexit tjekliste
 1. Toldprocedurer
 2. Forbud og restriktioner
 3. Toldtariffer og oprindelseslandsregler 
 4. Lufttransport
 5. Landtransport
 6. Finansielle tjenester
 7. En ny aftale om investorbeskyttelse
 8. Tjek forsikringerne
 9. Alternativer til britiske revisorer
 10.   Civile rettigheder
 11.   Tjek nye og eksisterende kontrakter
 12.   Beskyttelse af rettigheder
 13.   CE-mærkning
 14.   Produktstandarder
 15.   Importomsætningsskat 
 16.   Indkomstskat
 17.   Aktieselskaber
 18.   REACH


Til hvert af de 18 punkter er der tilhørende spørgsmål, som du kan krydse ja eller nej til, såfremt de har relevans for din forretning. Download tjeklisten her.

Start forberedelserne allerede i dag 

Selvom det kan føles som om, at Brexit-forhandlingerne aldrig ser nogen ende, er der ingen grund til at satse sin forretning på, at Brexit vil fortsætte med at trække i langdrag. For de fleste virksomhedsejere er der rigeligt andet at se til, og derfor er det forståeligt nok fristende at nedprioritere de nødvendige forberedelser - men med regeringens udspil bliver det hele en del mere overskueligt, og det er selvsagt bedre at have styr på detaljerne end at stå med håret i postkassen, når hammeren endelig falder - uanset hvor hårdt det så end bliver.