September 2019 | Støtte til SMV'ers grønne investeringer

udgivet 10.09.2019
GRØN OMSTILLING ERHVERVSSTYRELSEN BANER VEJEN FOR SMV'ER MED GRØNNE AMBITIONER

I august måned satte vi fokus på de danske SMV'ers tiltagende hang til investeringer, hvor vi i den forbindelse så nærmere på nogle af SMV'ernes største udfordringer og muligheder. Én udfordring var, at det kunne være svært for SMV'er med begrænsede datasæt og forretningserfaringer at analysere sig frem til, hvor investeringskronerne var bedst givet ud. Der slog vi et slag for digitalisering, da det set ud fra et afkast- og vækstperspektiv er et oplagt område at allokere sine knappe ressourcer til. I denne måneds nyhedsbrev går investeringsfokusset igen, men vi retter i stedet blikket over mod grøn omstilling med udgangspunkt i en række fonde, der ønsker at fremme grønne tiltag hos SMV'erne. Fondene kommer fra flere fronter, og i efteråret er det Landdistriktspuljen, der er aktuel, men løbende afsættes der store puljemidler med samme formål, blandt andet iværksat af Erhvervsstyrelsen og EU's regionalfond. 

7,5 millioner til grønne løsninger og lokale initiativer

Den 1. september 2019 tilkendegav vores nye erhvervsminister, Simon Kollerup, via en pressemeddelelse, at Landdistriktspuljen åbner for ansøgninger om økonomisk støtte, og som noget nyt vil hovedtemaet stå i bæredygtighedens tegn. Cirka 4,8 millioner ud af de i alt 7,5 millioner kroner fra puljen afsættes til projekter, der bidrager til ”Udvikling af bæredygtige og grønne løsninger i landdistrikterne”, hvor de resterende cirka 2,7 millioner kr. afsættes til initiativer, der kan forbedre levevilkårene i de små øsamfund.

Set i lyset af den såvel nationale som globale øgede bevågenhed over for klimaforandringer, er der mange gode grunde til, at cirkulære forretningsmodeller står højt på dagsordenen blandt de danske politikere - Simon Kollerup uddyber selv:

”Vi ser positive udviklingstendenser i landdistrikterne, men vi ser i den grad også områder, hvor vi med fordel kan hjælpe udviklingen på vej. Og hvor der fx er et behov for, at vi som stat går ind og er med til at kickstarte den grønne omstilling. Det gør vi nu blandt andet ved at give Landdistriktspuljen et tema, som understøtter bæredygtighed" (Kollerup, 2019).

Landdistriktspuljens overordnede formål er at støtte projekter, der fremmer erhvervsudvikling, beskæftigelse, service, levevilkår, kultur m.m., og med efterårets hovedtema vil danske SMV'er på tværs af hele landet kunne søge om fondsmidler til at gøre deres forretning mere bæredygtig. Så hvis du for din virksomhed har ambitioner herom, kan du altså få dem realiseret, uden at du skal ud og søge om gældsfinansiering eller tage et stort slag på egenkapitalen.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 12.00.

Du kan forvente at få svar inden for tre måneder, og alle ansøgere modtager svar pr. mail. En oversigt over puljens fordeling bliver desuden offentliggjort på Landdistriktspuljens hjemmeside

Offentlig medfinansiering til grønne projekter er stødt stigende  

Selvom at erhvervsministeren sætter nye standarder ved at dedikere hovedparten af Landsdistriktspuljens midler til grønne løsninger, så er offentlig medfinansiering hertil fra andre instanser slet ikke ualmindeligt. I marts 2019 besluttede Danmarks erhvervsfremmebestyrelse at udmønte midler til en landsdækkende SMV-rettet indsats med grøn og cirkulær omstilling som den tværgående prioritet. Som baggrund herfor lægger Erhvervsstyrelsen vægt på, at flere undersøgelser viser, at særligt SMV'erne i erhvervslivet finder det vanskeligt at realisere potentialet i de cirkulære forretningsmodeller, og at det hertil er nødvendigt at bistå med kapital, hvis det er noget, der skal ændre sig.  

Til formålet var der afsat i alt 95,7 millioner kroner, hvoraf 80,7 millioner kr. blev finansieret gennem EU's regionalfond og de resterende 15 millioner kr. kom fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses pulje for "decentrale erhvervsfremmemidler". Ansøgningsfristen til denne pulje udløb desværre i løbet af sommeren, men budgettet fra EU's Regionalfond og dermed også til de dertilhørende projekter fornyes fra 2020, og med et stadigt større ønske om et grønnere erhvervsliv både set med europæiske og danske briller, er det forventeligt, at grøn omstilling fremover fortsætter med at få tildelt væsentlige andele af offentlige fondsmidler.

En grønnere forretningsmodel behøver derfor ikke at anses som en for dyr og uopnåelig vision, uanset din virksomheds branche eller størrelse. Som vi uddyber nærmere i vores artikel Certificeringsordninger: Bæredygtig ledelse, er der ligeledes universelle fordele at hente ved at foretage bæredygtige ændringer, herunder: 

  • At sende et stærkt grønt signal til omverdenen og dermed til gavn for virksomhedens omdømme
  • At optimere virksomhedens forbrug af energi og råvarer, hvilket burde medføre en reduktion af udgifterne til netop forbrug af energi og råvarer.
  • At reducere udgifterne til affaldsbortskaffelse, spildevandsafledning og miljøafgifter.

Nogle virksomhedsejere vil givetvis have nemmere ved at kunne udpege arbejdsgange, der kan omlægges med miljøet in mente, men det skal understreges, at alle virksomheder i et eller andet format bør stile efter og har mulighed for at opnå et grønnere islæt.

2019's grønne SMV-tiltag blev delt ind i tre indsatsområder 

Hvor Landdistriktspuljen bruger en lidt bredere og vagere fundats, har Danmarks erhvervsfremmebestyrelse og EU's regionalfond været en anelse mere konkrete i forhold til, hvad de yder støtte til. Det er endnu ikke helt til at sige, hvilke indsatsområder som vil organiseres med EU-midler i ryggen til årsskiftet, men i år har der især været økonomisk hjælp at hente for produktionsvirksomheder inden for tre indsatsområder:

  1. Forretningsmæssige potentialer ved højere værdiudnyttelse af materialer: Heraf forstås udvikling og afprøvning af nye koncepter og forretningsmodeller samt nye og eksisterende teknologier og metoder, som vil understøtte en højere værdiudnyttelse af materialer.
  2. Forretningsmæssige potentialer ved cirkulært design og produktudvikling: Design af produkter og processer, som underbygger en mere cirkulær økonomi og nye cirkulære forretningsmodeller.
  3. Forretningsmæssige potentialer ved plastgenanvendelse: Reduktion og bedre genanvendelse af plast, herunder særligt plastemballage på tværs af sektorer som en del af SMV’ers udnyttelse af fremtidige forretningspotentialer inden for plastgenanvendelse.

Selvom det i år primært var produktionsvirksomheder, der faldt ind under de ovenstående indsatsområder, så blev det understreget i deres ansøgningsindkaldelse, at der skulle ydes midler til SMV'er på tværs af alle industrier, også i servicebranchen. I 2019 blev der ydet støtte til en bred vifte af aktiviteter, herunder til opbygning af netværk, ekstern rådgivning, maskiner og udstyr, leverandørsamarbejder m.m. 
  
Fondsmidlerne behøver du ikke nødvendigvis at søge som ene virksomhedsejer -  det bliver ligeledes opfordret til, at der søges som del af en større gruppe som fx en brancheorganisation, innovationsnetværk, GTS eller lignende.

En undersøgelse fra Epinion viser, at kun 24 % af de adspurgte SMV'er (både indenfor produkter og tjenesteydelser) designer med henblik på øget levetid, genanvendelse, genbrug, reparations- eller opgraderingsmuligheder. Det kan vi godt gøre bedre, og med den gradvist stigende størrelse af fondsmidler blandet med den kraftigt voksende efterspørgsel efter grønnere løsninger på tværs af alle markeder, er der ingen grund til, at du lader den cirkulære forretningsmodel blive ved tanken. kom i gang i dag ved at læse vores nyligt publicerede artikler om bæredygtige produkter og bæredygtige ledelse ved at klikke på artiklerne nedenfor. Med disse in mente kan du få et endnu skarpere billede af, hvad din virksomhed kan søge fondsmidler til, og hvordan du kan lede din virksomhed mod en grønnere fremtid.