Bestyrelse: Advisory board kontra bestyrelse – fordele og ulemper

7 minutter
udgivet 28.06.2018
opdateret 13.11.2018
RESUMÉ

På et tidspunkt kan et advisory board eller en bestyrelse godt blive relevant for din virksomhed. Det er kun et juridisk krav at have en bestyrelse hvis du er et A/S., men der kan også være fordele at hente for andre selskabsformer. Et advisory board kan for eksempel tilføre din virksomhed en del relevante kompetencer og perspektiver, uden at du mister stemmerettigheder. En bestyrelse har til gengæld mere formel interesse i din virksomhed, og de vil derfor ofte være mere involverede. Uanset hvad du vælger, er det dog essentielt at du bruger tid på at finde de rigtige mennesker til posterne. Find nogen, der deler dine visioner, og som har de kompetencer, du ikke selv besidder.

Hvis du vil dække kompetencer, du måske selv mangler, eller du har behov for nogen at sparre med, vil der for enhver virksomhedsejer komme et tidspunkt, hvor du bør overveje at etablere en bestyrelse eller et advisory board til din virksomhed.

For nogle, typisk hvis man er flere iværksættere fra starten, vil det være aktuelt allerede fra virksomhedens oprettelse. For andre vil det ikke være nødvendigt før virksomheden er vokset til en vis størrelse. Uanset hvilken situation du er i, er det vigtigt at være klar over, hvad det at etablere en bestyrelse eller et advisory board indebærer, og hvilke fordele og ulemper det kan give.

Bestyrelse eller advisory board?

Hvad er de juridiske forskelle mellem advisory board og bestyrelse?

Det første, du skal vide, er, at der kun er et juridisk krav om en bestyrelse, når selskabsformen er et A/S. Så hvis din virksomhed er et ApS, IvS eller enkeltmandsvirksomhed, er der ingen, som formelt kan kræve, at du har en bestyrelse (men det betyder ikke, at det er en dårlig idé at have det!). Hovedforskellen på en bestyrelse og et advisory board er, at en bestyrelse har et juridisk ansvar over for bl.a. virksomhedens risikostyring, bogføring, finansielle forhold, strategi og kapitalberedskab, mens et advisory board ikke har noget juridisk ansvar. For dig som virksomhedsejer betyder det, at din virksomheds bestyrelse har det sidste ord, når beslutninger skal træffes. Det gælder derfor om at finde ud af, hvor stor involvering du behøver fra din bestyrelse/advisory board, kontra hvor meget ansvar og beslutningskompetence du er villig til at fraskrive dig (noget som typisk specificeres i en såkaldt forretningsorden for direktionen).

Tilfør din virksomhed flere kompetencer

Typisk for en opstartsvirksomhed vil det være mest naturligt med et advisory board, da du så kan få gode råd og sparring fra kompetenceområder, du måske mangler selv, uden at det går ud over din mulighed for at styre virksomheden i den retning, du selv vil. Hvis din virksomhed derimod har eksisteret i noget tid og er etableret i markedet, kan det være en god idé at formalisere sig gennem en bestyrelse. Eftersom en bestyrelse er en juridisk ansvarlig enhed, vil det typisk føre til, at medlemmerne er mere involverede og vil bidrage mere til din virksomhed end et advisory board. Dette afspejles også i honoraret, hvor vi tit ser, at advisory boards er ulønnede (noget der måske ikke er en god idé, hvis du vil have de bedste råd). En bestyrelse vil også typisk lægge klarere rammer for din virksomhed end et advisory board, hvilket virkelig kan være til hjælp for en iværksætter med begrænsede økonomiske kompetencer.

Sæt det rigtige hold!

Uanset om du vælger et advisory board eller en bestyrelse, er det helt essentielt, at du vælger de rigtige folk, for at det skal give et positivt udbytte for din virksomhed. Derfor bør du først se på din nuværende virksomhed og hvilke kompetencer, du mener, mangler hos dig selv og dine medarbejdere/samarbejdspartnere. Rekrutteringen til dit advisory board kunne i første omgang foregå uformelt og igennem dit netværk, mens du ved rekrutteringen til en ”rigtig” bestyrelse med fordel kunne drage nytte af en formaliseret rekrutteringsproces igennem et rekrutteringsbureau for at sikre, at der er fokus på at finde de nødvendige kompetencer og det rette faglige niveau.

Et godt tip er altid at prøve at få en advokat med i din bestyrelse, eftersom denne vil have en relativt god ansvarsforsikring. Udover dette bør du også sørge for, at dem, du vælger, deler din vision for virksomheden, sådan at der ikke opstår interessekonflikter mellem dig og bestyrelsen om den retning, virksomheden er på vej hen.

Vi håber, du er blevet en smule klogere på de tanker, du bør gøre dig i forbindelse med bestyrelser og advisory boards til din virksomhed og måske vil give os feedback med et klik nedenfor.