Konkurs: Hvad skal du og dine medarbejdere gøre?

10 minutter
udgivet 18.02.2019
RESUMÉ

Denne artikel er et gæsteindlæg fra Azets. Konkurs opstår, når en virksomhed ikke længere kan betale sin gæld og bliver erklæret insolvent. Det er en juridisk status og proces, som ofte begynder, når skifteretten har modtaget en konkursbegæring fra enten virksomheden selv eller kreditorer. En konkursbegæring fører til næste skridt, som er en konkursbehandling.

Hvad kan du gøre for at undgå konkurs? Og hvad sker der egentlig, hvis uheldet rammer dig og din virksomhed?

Konkurs er desværre en realitet, der rammer mange SMV’er. Økonomisk usikkerhed er større hos iværksættere, selvstændige og mindre virksomheder, som ikke har den samme kapital og opsparing, som større virksomheder ofte har. Bilreparationer, leverandørforsinkelser og manglende medarbejdere kan være nok til at skabe en øget risiko for konkurs hos SMV’er.

Derfor har vi i denne artikel samlet en række informationer om konkurs. Her forklarer vi om begrebet konkurs og konkursbehandling. Vi giver også nogle råd til, hvordan du bør informere dine medarbejdere, så du kan hjælpe dem godt videre, hvis du som virksomhedsejer går konkurs. Til sidst vil vi fortælle om, hvordan du kan bruge økonomiske værktøjer til at forudse konkurs og forhåbentlig forvandle en dårlig økonomi til en sund og velfungerende virksomhed.

Hvad sker der i en konkursbehandling?

Ved en regulær konkurs udpeger skifteretten en kurator, når de har modtaget en konkursbegæring. En kurator er oftest en advokat, hvis opgave er at varetage kreditorernes interesser. Det vil sige, at de behandler og gennemgår aktiver og passiver. Som konkursramt mister du retten til at handle, så det er kurator, der sælger al værdi i konkursboet for at kreditorerne får afviklet det meste af den udestående gæld.

Kuratoren sælger alle virksomhedens værdier ved eksempelvis tvangsauktioner. Den samlede værdi af det solgte kaldes konkursmassen, som skal fordeles mellem virksomhedens kreditorer. Udbetaling skal ske i en bestemt rækkefølge, som kaldes konkursordenen.

Konkursordenen opstiller udbetalingen af konkursmassen i en prioriteret rækkefølge. De tre første og vigtigste gældsposter, der skal afvikles, er betaling for omkostninger i forbindelse med behandling af konkursboet, hvilket ofte er til kuratoren. Dernæst betales omkostninger til virksomhedens afvikling, eksempelvis retsafgifter, og dernæst tages der stilling til medarbejdernes krav på løn og andet. Øvrige kreditorer tages først i betragtning til gældsafvikling efter de tre første prioriteter i konkursordenen. Derudover er pant og udlæg også relevante for den prioriterede rækkefølge, men vi dykker ikke dybere ned i konkursordenens kompleksitet i denne artikel. 

Hvad er mine medarbejderes rettigheder ved konkurs?

Konkurs er en situation, der er fyldt med uvished og problemer både for dig som arbejdsgiver, men også for dine medarbejdere.

Derfor har vi samlet en række informationer, som du kan videregive til dem i en konkurssituation.

Da løn udbetales bagud ifølge de fleste ansættelsesforhold, har dine medarbejdere ofte allerede ydet den indsats, som de er berettiget til at få løn for. Derfor er lønmodtagere stillet bedre end øvrige kreditorer i en konkurssituation.

Som udgangspunkt kan dine medarbejdere få deres løn gennem Lønmodtagernes Garantifond (LG), hvis du som deres arbejdsgiver går konkurs. LG er nemlig oprettet som sikring af lønmodtageres krav på løn - ikke kun i konkurssituationer, men også ved f.eks. virksomheders ophør.

Dine medarbejdere skal anmelde deres krav til LG senest 4 måneder efter at din virksomhed er erklæret konkurs. LG dækker dog kun løn, der er optjent før konkursens indtræden. I tilfælde hvor kurator ønsker at forlænge ansættelsen, skal dine medarbejdere selv sørge for at lave en aftale med kuratoren. Det kan eksempelvis være, at der er mulighed for at øge indtjeningen til at betale kreditorer, hvis medarbejderne fortsætter deres arbejde. I sådan en situation skal de selv sikre sig, at de får den løn, de har krav på. 

Hvad kan dine medarbejdere gøre, hvis virksomheden går konkurs?

Når en virksomhed bliver erklæret konkurs, kan der dukke mange spørgsmål op. Skal jeg møde på arbejde i morgen alligevel? Skal jeg kontakte min fagforening? Du kan hjælpe dine medarbejdere godt videre ved at videreformidle deres muligheder. Vi har opstillet en række handlingspunkter, som du kan videregive til dine medarbejdere ved konkurs:

  • Medarbejdere skal møde op på arbejde, medmindre de har fået en skriftlig meddelelse, der informerer om andet.
  • Medarbejdere kan kontakte deres fagforening eller en advokat, som kan hjælpe dem med at overskueliggøre og sikre deres rettigheder samt indsende en anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond.
  • Dine medarbejdere skal sikre sig deres lønudbetaling, hvis kurator beslutter, at de fortsat skal arbejde for konkursboet
  • Som medarbejder har de ret til at opsige deres ansættelsesforhold. De kan søge rådgivning hos en fagforening eller advokat om, hvad der er bedst i pågældende situation.
  • Dine medarbejdere skal melde sig som ledige hos deres jobcenter, hvis de bliver opsagt i forbindelse med konkurs.

Du kan undgå konkurs ved at sikre dig økonomisk sundhed

Der skal altid være en balance mellem dine indtægter og udgifter. Selv hvis du oplever en stigende omsætning og opsving i virksomhedens forretningsaktiviteter, er der risici at være opmærksom på, fordi dine medarbejdere skal jonglere med flere opgaver. De kan hurtigt få det for travlt til administrative opgaver såsom bogføring, og det kan ende med at I  mister overblikket og kontrollen.

Der er dog en række økonomiske værktøjer, som du kan bruge til at holde øje med virksomhedens økonomiske sundhed og dermed undgå konkurs.

De to nøgletal, soliditetsgrad og likviditetsgrad, fortæller om virksomhedens rentabilitet. Soliditetsgrad viser, hvorvidt din virksomhed kan tåle at lide et større tab. Rent matematisk udregnes din soliditetsgrad ved at gange din egenkapital med hundrede, og dele resultatet på summen af dine aktiver. Nystartede iværksættere og selvstændige har ofte ikke en høj soliditetsgrad, hvilket betyder, at uforudsete omkostninger såsom bilreparationer kan skabe en dårlig økonomisk situation.

Likviditetsgraden viser, om du har råd til at betale din virksomheds regninger. En høj likviditetsgrad er lig med en høj betalingsevne. Din likviditetsgrad udregnes ved at gange dine omsætningsaktiver med hundrede, og dele resultatet på dine kortfristede gældsforpligtelser.

Dertil kan du med fordel udregne virksomhedens cash flow og break-even-point samt bruge risikostyring. Ved at bruge økonomiske værktøjer til at måle din virksomheds økonomiske sundhed, kan du forudsige og undgå forhold, som kan lede til konkurs.

Har I brug for rådgivning?

Vi håber, at dette indlæg har givet dig en bedre forståelse af forløbet for konkurs, og ikke mindst hvordan du undgår en sådan situation. 

Azets logo på SMVGuiden
Azets

Indlægget er skrevet af Azets - en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester.