Akut finansiering: Hvordan håndterer du akutte finansieringsbehov?

6 minutter
udgivet 28.06.2018
opdateret 28.06.2018
RESUMÉ

Der findes et utal af realistiske scenarier, hvor du pludselig vil få en udgift som du ikke har likvide midler nok til selv at dække. Derfor er det en god idé at have en post til uforudsete omkostninger i budgettet, men det kan være svært for nyopstartede virksomheder. Blandt andet af den årsag kan online erhvervslån være en god løsning, da prisen for optagelsen af et virksomhedslån i mange tilfælde ikke vil overgå konsekvenser for ikke at løse det problem, som finansieringen var tiltænkt.

Finansieringsbehov kan opstå, når du mindst venter det

Der kan være mange årsager til, at der opstår et akut finansieringsbehov – specielt for Små og Mellemstore Virksomheder (SMV’er), der har begrænset adgang til kapital og relativt små pengestrømme.

Forestil dig, at du skal møde en kunde kl. 08.00 om morgenen og sætter dig ind i din varebil. Idet du drejer nøglen om, laver bilen en mærkelig lyd, og alle advarselslamperne lyser op. Du prøver igen, men der sker ingenting. Du må konstatere, at bilen er brændt sammen, og den kører ingen vegne, før den repareres.

Desværre er ingen immune over for den slags hændelser, men for mange mindre virksomheder, der er helt afhængige af et køretøj eller en maskine for at holde driften i gang, kan en uventet skade på en af disse resulterer i et fuldt driftstop. Det betyder tabte indtægter og det skader dit kundeomdømme, og i de helt ekstreme tilfælde kan det føre til, at virksomheden må lukke. For at fikse problemet har du behov for kapital, og hvis det ikke er tilgængelig internt i virksomheden, må du finde det eksternt. For en virksomhed, der er afhængig af at reparere skaden for at kunne holde virksomhedsdriften kørende, betyder det, at tid er den vigtigste beslutningsfaktor.

Hav en budgetpost for uforudsete omkostninger

Pludselige omkostninger, der kan være svære at forudse, kan virke enormt vanskelige at gardere sig imod. Hvordan budgetterer du for en omkostning, du ikke kender til? Med mange andre faste og variable omkostninger i virksomheden kan der i forvejen være nok ting, der presser likviditeten. Derfor kan det være svært også at skulle inkludere en udgift, som endnu ikke er relevant, og som måske aldrig bliver det. 

Det betyder dog ikke, at du skal ignorere uforudsete omkostninger som post, når du laver budgettet for din virksomhed. Tværtimod er det vigtigt, at du bruger rigeligt med tid på at estimere hvor meget, der skal lægges til side hver måned hertil. Men hvordan er det lige, man gør det?

Hvad kan føre til et akut finansieringsbehov for dig? 

Start med at danne dig et overblik over hele din balance. Overvej hvilke aktiver du bruger i virksomhedsdriften, og forstå hvilke omkostninger, der potentielt set kan opstå, sandsynligheden for at de opstår samt hvor meget skade det vil påføre din virksomhed i tilfældet. I eksemplet ovenfor havde du en varebil, og der ville risikoen for bilskaden være forudsigelig og skadende nok til, at det skulle være en del af grundlaget for din post for uforudsete omkostninger. Pointen er, at du skal have penge nok til at dække de reparationsomkostninger o.l. som ikke vil kunne undgås hvis uheldet er ude, fordi skaden er afgørende for din virksomhedsdrift    

Hvis du alligevel ikke har nået at akkumulere en tilstrækkelig mængde kapital til at dække de uforudsete omkostninger kan du heldigvis få penge nu på en anden måde.

Løs kapitalproblemet og begræns dit driftstab

Før i tiden kunne det blive en længere proces at optage et lån på grund af papirarbejdet alene, selv for dem med gode kreditvurderinger. Når der er snak om et akut finansieringsbehov, kan tidspresset være så hårdt, at selv et par dages ventetid kan være katastrofale for bundlinjen. I dag er det heldigvis muligt at søge om lån og modtage pengene samme dag – og selvom man som regel betaler ekstra for et hurtigt erhvervslån sammenlignet med et ”klassisk” banklån, vil omstændighederne omkring et akut finansieringsbehov oftest betyde, at udgifterne ved ikke at få ordnet problemet langt overstiger låneomkostningerne.

Uventede likviditetsproblemer kan sagtens ramme sunde danske virksomheder, som i en periode må afbryde deres drift eller i værste fald bukke under, bare fordi de har været ramt af uheldige økonomiske hindringer. En nem og hurtig låneproces er altså derfor ikke kun noget, som er relevant for virksomheder, der ikke tænker sig om. Når der skal handles hurtigt, kan den her løsning derfor være guld værd for mange SMV’er. I praksis vil det betyde, at du og din virksomhed hurtigt kan finde en løsning på det akutte problem og flytte fokusset tilbage på det vigtigste - nemlig driften af din virksomhed.

Læs også artiklerne om vækst-, drift og betinget finansiering eller se flere konkrete eksempler på akut finansiering direkte i OPRs finansieringsoversigt.