Driftsfinansiering: Hvad skal det bruges til?

6 minutter
udgivet 28.06.2018
opdateret 28.06.2018
RESUMÉ

Driftsfinansiering forbindes ofte med små summer og kort løbetid, og bruges til at finansiere operative elementer af din virksomhed, som du ikke har likviditeten til at udføre. Det drejer sig ikke udelukkende, men mest om aktivteter, hvor omkostningerne i forbindelse med gennemførslen af aktiviteten, ligger før indbetalingerne fra kunderne. En god mulighed for driftsfinansiering er online af erhverslån, da behandlingstiden er meget kort.

Driftsfinansiering er en form for kassekredit med kort løbetid, der ofte bruges til at finansiere mindre driftsaktiviteter.

Typiske brugsområder for et driftsfinansieringslån er indkøb af nødvendige varer for at kunne opfylde en ordre, betaling af løn og andre faste udgifter samt indkøb af varelager.

Vi ser flere underliggende årsager til, at især Små og Mellemstore Virksomheder (SMV’er) står over et behov for driftsfinansiering. En af grundene kan for eksempel være, når en virksomhed venter på betaling fra sine kunder. Hvis faktureringstiden er forholdsvis lang (30-90 dage), vil man ofte i en mindre virksomhed opleve en mangel på tilgængelig kapital for at kunne betale alt fra løn til husleje.

Det samme kan ske, hvis ens virksomhed opererer inden for en meget sæsonbetonet industri, hvor man i de mere stillestående måneder får brug for ekstern kapital. En anden typisk årsag til, at et driftsfinansieringsbehov opstår, er, hvis man på forhånd må indkøbe varer og inventar knyttet til en ordre, og man ikke får betaling, før ordren er leveret. Der kan altså være mange årsager til, at SMV’er skal finde driftsfinansiering

Eksempel: Smeden der får en ordre fra det offentlige

For at tage et praktisk eksempel kan du forestille dig, at du ejer en mindre virksomhed, der arbejder inden for produktion af færdige metalprodukter. Dine varer bruges i alt fra bygninger til møbler, og du har kunder af alle slags størrelser. Virksomheders produkter er ofte afhængige af råvarer, og med større ordrer kan dette betyde, at man må pludselig må af med store summer penge for at fremskaffe de nødvendige råvarer.

Det er præcis det, der sker for dig: du modtager en ordre fra det offentlige, og siden det offentlige som udgangspunkt ikke kan forhåndsbetale for materiale til ordrer, må du kunne finansiere råvarerne selv før du indkassere dit tilgodehavende. Fordi du dog har en begrænset likviditet betyder det, at du enten må give afkald på ordren eller finde en måde at låne driftskapital på. Da din udfordring ikke har noget med din virksomheds solvens at gøre, vælger at du gå efter sidstnævnte mulighed.

Kend dine muligheder for hurtig driftsfinansiering

Noget, der ofte komplicerer denne type udfordring, er mangel på tid. Hvis du bliver nødt til at vente i flere uger på svar fra banken, risikerer du, at ordren bliver sendt videre til en konkurrerende leverandør, hvilket vil føre til tabt omsætning. Heldigvis findes der i dag mange andre alternativer til at opnå driftsfinansiering på. Én populær måde er at søge lån hos en online udbyder – her betaler man typisk ekstra for den hurtige ekspedering, men det er så i tilfældet her også det værd, da tabet af ordren vil overstige omkostningerne for optagelse af lånet.

Fokus på din forretning

For at se det i et større perspektiv betyder manglen på arbejdskapital i mange små og mellemstore virksomheder, at de risikerer at måtte standse driften grundet midlertidige udfordringer. Samtidig kan det også hindre vækst, hvis virksomheder må give afkald på udbytterige muligheder, fordi man ikke kan få driftsfinansiering. Det er derfor, at erhvervslån på mindre beløb og med relativt kort løbetid kan være en god løsning for mange SMV’er. Et udbud af hurtig driftskapital kan derfor være med til at skabe vækst og stabilitet for mange små og mellemstore virksomheder.

Vi håber, at dette indlæg har givet dig bedre overblik over, hvad driftsfinansiering er, og hvor nødvendigt det kan være for mange virksomheder. Læs vores artikel om hvordan du får dit lån til at tjene dig og hvilke overvejelser du bør gøre dig før du tager et lån.

Læs også artiklerne om vækst-, akut og betinget finansiering eller se flere konkrete eksempler på driftsfinansiering direkte i OPRs finansieringsoversigt.