Hjemmesideleverandør: Gode råd til køb af hjemmeside

33 minutter
udgivet 07.03.2019
RESUMÉ

I artiklen lav din egen hjemmeside og i artikelserien lav din egen webshop har vi gennemgået, hvordan du selv kan lave en hjemmeside, og hvilke forskellige faktorer du skal være opmærksom på. I denne artikel vil vi rette fokus mod dig, der ikke selv agter at lave hjemmesiden, men derimod ønsker at få en tredjepart (leverandør) til at lave den for dig. Uanset kompleksiteten og din tekniske kunnen kan det være en fordel at få professionel hjælp, og denne artikel vil derfor forklare de vigtigste overvejelser, du må forholde dig til, når du skal bruge en ekstern leverandør til din hjemmeside. Vi ser i alt på på 25 parametre, og vi gennemgår dem her trin for trin. 

For det første skal du have en klar plan. Planen kan inkludere et eller formentligt flere af nedenstående punkter, som vi vil gennemgå:

 1. Formålet med din hjemmeside
 2. Dit budget for hjemmesiden
 3. SEO og SEM overvejelser
 4. Standard med mobilvenlighed
 5. Korrekturlæsning
 6. Hvad skal din hjemmeside hedde?
 7. Hvem skal hoste?
 8. Sikkerhed
 9. Proces og stakeholder systemer
 10.  Betal i rater og minimer økonomiske tørkeperioder
 11.  Leverings- og kreditrisiko
 12.  Rettigheder
 13.  Layout (farver, navigation mv.)
 14.  Valg af CMS-system og plugins
 15.  Standardløsninger
 16.  Udgangspunktet må være funktionalitet og sikkerhed
 17.  Muligheder for videreudvikling
 18.  Geografi og møder
 19.  Leverandør referencer
 20.  Har din leverandør underleverandører?
 21.  Løbende vedligeholdelse efter levering
 22.  IT-hjælp ved sammenbrud el.lign.?
 23.  Opbevaring og afsendelse af varer
 24.  Husk det på skrift…
 25.  Du kan også vælge en helt anden løsning!

Formålet med din hjemmeside

Det er essentielt, at du får klarlagt formålet med din hjemmeside, inden du overhovedet kaster dig ud i projektet. Formålet kan være alt fra et simpelt digitalt visitkort til en teknisk kompliceret webshop med mangeartede funktioner og individuelt udviklede løsninger. I nærværende artikel antager vi dog, at du skal have en webshop, hvorfor en vis grad af kompleksitet vil være til stede. Alt andet lige påvirker pris, kompleksitet og tid hinanden, så medmindre du har betydelige økonomiske midler, bliver du nok nødt til at begrænse dig. Din tilgang kan dog godt være:


a) et ønske om en toptunet hjemmeside som du skræller ned til dine kritisk funktionelle behov og dit budget (en form for top-down tilgang) eller

b) at du først klarlægger dine behov og dit budget (en form bottom-up tilgang), hvorefter du undersøger, hvad der er muligt

c) at finde en anden hjemmeside, som tilnærmelsesvis ligner den endelig hjemmeside, du selv ønsker, og så lave en kopi af den.


I praksis vil det nok være en kombination af ovenstående metoder, du skal bruge for at komme i gang. Du kan f.eks. også komme frem til, at der er en ”basishjemmeside”, en ”god” standardhjemmeside, og en ”premium” hjemmeside, som du gerne vil have. Måske starter du således med udviklingen af basisudgaven, mens du ved, at du om 1 år vil opgradere til ”god”, og hvis alt går vel, så opgraderer du til ”premium” om 3 år. Hvordan netop din proces kommer til at foregå, afhænger i høj grad af dit budget og dine tidshorisonter.

På den anden side skal du også huske selve brugeren, fordi én ting er, hvad du synes, mens noget andet er, hvad brugeren synes. Så hvis ikke du allerede har gjort det, skal du ligeledes have klarlagt, hvem brugeren af din hjemmeside er, og hvilke præferencer de har. Eller endnu vigtigere, hvilke brugere vil du gerne konvertere til kunder?

Dit budget for hjemmesiden

En helt simpel hjemmeside kan laves for 1.000 kr. til 15.000 kr. Men hvis du skal have lavet en professionel webshop, skal du nok snarere forvente et prisniveau på omkring 50.000-150.000 kr. Det lyder måske af en del, men hvis vi tænker i rådgivnings- og udviklingstimer á f.eks. 1000 pr. time, modsvarer det kun 50-150 timer, hvilket ikke er voldsomt meget i forretningsmæssige henseender, der involverer en høj specialiseringsgrad. Hvis alternativet var åbningen af en fysisk butik, kunne vi sikkert forvente et tilsvarende startbeløb til depositum, indretning m.m. Tesen om, at en webshop er en omkostningsbesparelse i forhold til den fysiske modpart kan for så vidt godt være rigtig, men i så fald modsvarer en geografisk dårligt placeret butik en dårligt udarbejdet webshop, hvorimod en ”premium” webshop svarer til en butik med prime fysisk beliggenhed, og det koster selvsagt mere end en mindre attraktiv placering.

SEO og SEM overvejelser

Det kan give god mening, hvis din leverandør af din hjemmeside også hjælper dig i forbindelse med SEO og/eller SEM. Dog er det som regel ikke tilrådeligt at stole blindt på en tredjepart i tilvejebringelsen af disse opgaver. Nok kan ”korrekt” SEO optimere din hjemmeside, men husk på at søgemaskinealgoritmer ændrer sig over tid, og der generelt set derfor skal være en fornuftig afvejning mellem, hvad der tekstmæssigt skal produceres til søgemaskinealgoritmer, og hvad der skal produceres til dine kunder. Hjemmesider med en høj vægtning af SEO-optimering bærer som regel også præg af det for brugeren, medmindre du arbejder med et betragteligt budget og en del løbende arbejde, eller sagt med andre ord: det er ikke tilrådeligt at have for ”meget” fokus på SEO-optimering, hvis det sker på bekostning af selve brugeroplevelsen.

Standard med mobilvenlighed

Selvom det efterhånden er almenkendt, er det vigtigt at understrege, at din hjemmeside fra start skal være mobilvenlig, dels fordi det indgår i scoren for placering i søgemaskinealgoritmer, dels fordi mange brugere antageligt vil besøge din hjemmeside fra deres mobil. Mange udviklere har i dag mobilvenligheden in mente, men gør det alligevel klart fra start for at undgå misforståelser.

Korrekturlæsning

Husk korrekturlæsning af hele din hjemmeside. Stavefejl, slåfejl eller grammatiske fejl er ikke godt for brugeroplevelsen eller troværdigheden af din hjemmeside. Desuden kan din tid og kræfter med sikkerhed bruges bedre og på andet arbejde. Du kan f.eks. anvende www.erhvervskorrektur.dk, som altid står klar med en skarp pris.

Hvad skal din hjemmeside hedde?

Hvis du ikke allerede har tjekket, om domænenavnet er ledigt, og har købt det, kan du gøre det hos DanDomain. Det mest logiske er selvfølgelig, at din hjemmeside er dit virksomhedsnavn, brandnavn eller en forkortelse heraf. Køb eventuelt også de mest gængse forkert stavede former og .com, .org. el.lign. domænenavne, både så andre ikke køber dem, og så du kan videredirigere disse hen på din rigtige hjemmeside.

Hvem skal hoste?

Du kan nemt købe et domænenavn, men du skal også have en host. Hvis du køber dit domænenavn hos DanDomain, er det ligeledes oplagt at bruge dem som host. Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager er det som udgangspunkt ikke tilrådeligt at lede med lys og lygte efter den billigste hosting udbyder. En løbende abonnementsbesparelse kan nemt blive en dyr lærestreg, hvis:

 1. din hjemmeside senere hen oplever perioder med down time (nede tid)
 2. der er sikkerhedsmæssige problemer eller
 3. hvis der ikke foretages løbende back ups af din hjemmeside.

Disse former for operationelle risici bør du under alle omstændigheder tage seriøst, når du driver en webshop, ligesom vel som du ville tegne forsikringer for en fysisk butik, hvis du havde sådan en.

Sikkerhed

Du bør som webshopejer sørge for, at dine kunder trygt kan handle i din webshop. Derfor bør du både få tilkøbt e-mærket og et SSL-certifikat, således at forbrugerne kan handle på din hjemmeside, uden frygten for at uvedkommende lurer med. Det er både god skik og godt for din troværdighed – og derved også godt for dit salg.

Proces og stakeholder systemer

Der er skrevet uendeligt mange bøger om processtyring og stakeholder management, men helt grundlæggende handler det om, at du sikrer dig, at folk ved præcist, hvad, hvordan og hvornår de skal levere deres input, samt at du ligeledes selv gør dette, og at du har overblik over, hvor flaskehalsene i de forskellige procesforløb er eller kan opstå. F.eks. kan én leverance være af særlig betydning, fordi først når den er leveret, kan tre andre processer komme i gang. Det er væsentligt, at du er omhyggelig, fordi selv små ting kan have stor indflydelse i det store billede.

Derudover er det altid fordelagtigt, hvis du fra start lægger nogle bufferperioder ind i din planlægning, fordi der med sikkerhed kommer til at være noget, som ikke går efter planen. Så lav en projektplan og læg forskellige bufferperioder ind efterfølgende. Bufferperioderne skal du selvsagt ikke nævne til dine samarbejdspartnere, dvs. at du har en ”stram” ekstern tidsplan, du kommunikerer ud, mens du samtidig har en intern tidsplan,  der inkluderer dine bufferperioder.

Det er (desværre) ikke nok, at du finder en ”fin” flowmodel med nogle overordnede kasser og pile… Den skal også udfyldes med helt korrekte mål. Hvad skal være færdigt, og hvornår skal det være færdigt? Det er således også i naturlig forlængelse af projektplanlægningen nødvendigt, at der indgår én eller gerne flere leveringsdatoer, hvor dele af hjemmesiden skal være færdigudviklet. Du kan eventuelt bruge SMART eller OKR som hjælp til at klar- og fastlægge de forskellige (del)mål. Til dine mål anbefaler vi ligeledes, at du benytter dig af et projektstyringsværktøj som for eksempel Trello, hvor du nemt og effektivt kan danne dig et overblik over målene og processerne herfor sammen med dine medarbejdere. Det kan på sin vis anses som projektstyringens pendant til Google Docs, da I alle hele tiden kan se og rette i delmål, beskrivelser, tidsfrister, prioriteringer m.m.

Betal i rater og minimer økonomiske tørkeperioder

Som udgangspunkt bør du opdele betalingen af din hjemmeside i rater, således at der efter levering og godkendelse af f.eks. delmål 1 udbetales en rate, efter levering og godkendelse af delmål 2 udbetales en rate til osv. Således presser du ikke dine pengestrømme for meget, og du undgår at betale for noget, som du ikke er tilfreds med. Dog kan det i praksis være tilfældet, at leverandøren ønsker betaling upfront, men her kan der måske være en mulighed for at indgå et kompromis, hvor I stadig beholder ratebetalingerne, men med en procentvis forudbetaling. Forudbetalingen kunne eksempelvis lyde på 20%, så hvis vi for eksemplets skyld antager, at delmål 1 raten er 100 kr., så vil du i kompromisset skulle betale 20 kr. Forud, og 80 kr. efter at delmålet er nået.

Leverings- og kreditrisiko

FAKTABOKS

CMS står for Content Management System. Det er et stykke software, der, som navnet antyder, bruges til at udgive, styre og vise ens hjemmeside og dens indhold. Et Content Management System anvendes via en almindelig browser, og alle medarbejderne i din virksomhed kan få sit eget log-in og derigennem rette og opdatere hjemmesiden.

Hvis du vælger et almenkendt CMS-system, sikrer du dig, at du kan komme videre med en anden leverandør, såfremt din leverandør ikke lever op til aftalen, går konkurs, eller at der opstår andre alvorlige hændelser, inden leveringen er fuldendt, som medfølger, at samarbejdet må afbrydes. Jo mere almindeligt et CMS-system er, des nemmere er det at finde øvrige leverandører, der har kompetencerne til at overtage samarbejdet, og derved minimerer du din egen risiko. Herudover bør du i et juridisk dokument udpensle konsekvenserne ved manglende levering, således at du i tilfældet ikke stilles dårligere økonomisk, tids- eller kvalitetsmæssigt end aftalt. Til dette anbefaler vi, at du tager kontakt med en advokat.

Hvis du har valgt løsningen, hvor du foretager ratebetalinger, vil din økonomiske risiko ligeledes være lavere, end hvis du havde forudbetalt. Du kan naturligvis altid anmelde et krav mod et konkursbo, du skal bare være opmærksom på, at en kurators konkursbehandling kan tage op mod et års tid, og at udbetalingen (dividende fra konkursboet) typisk er så lavt som 0%-20% af dit krav.

Rettigheder

Hvem ejer rettidighederne til hjemmesiden, og hvornår overgår rettighederne eventuelt fra den ene part til den anden? Det kan lyde indlysende, men få alligevel udarbejdet en beskrivelse af de immaterielle rettigheder, således at du har disse allerede før projektets påbegyndelse. Senere skal du ligeledes have disse konkretiseret på selve hjemmesiden, så det tydeligt fremgår, at tekst, billeder, illustrationer osv. tilhører dig. Det er i øvrigt en god idé, at du fra start får en grafiker med ombord, så du kan få skabt din egen visuelle identitet (farver, logo, skrifttyper, illustrationslayout osv.).

Layout (farver, navigation mv.)

Hvis du i forvejen har en designmanual for din virksomhed med specificerede farvekoder, skrifttyper, logo osv., kan du i første omgang give den til hjemmesideleverandøren. Hvis ikke bør du overveje at få udarbejdet en, eller alternativt bør du fra start være ret korrekt og konsistent i forhold det udtryk hjemmesiden skal have. Her kan det være en god idé at henvise leverandøren til en eller flere andre hjemmesider, som du gerne vil efterligne. Med præcise referencer minimerer du sandsynligheden for misforståelser og letter dermed processen og udviklingen. Så send dit input, og kom godt i gang.

Valg af CMS-system og plugins

Tekniske specifikationer kan være en ordentlig mundfuld, og derfor slår vi endnu et slag for, at du vælger blandt almenkendte CMS-systemer eller CMS-systemer, som er kutyme i din branche. Hvis du får gjort det, og du også kan finde andre hjemmesider med det valgte CMS-system, samt med de krav og ønsker du har, er du godt på vej. Det vil dog for de fleste også være vigtigt, at navigationen i CMS-systemet er enkel og ikke kræver nogen videre tekniske færdigheder. Hvis du skal have en webshop med mange produktbeskrivelser, billeder m.m., kan du også undersøge, om der er automatiseringsmoduler i CMS-systemet, som gør det muligt at uploade f.eks. 100 produkter i et særligt filformat på én enkelt omgang.

Dertil kommer det, at det er en klar fordel, hvis dit valg af CMS-system i forvejen har velafprøvede plugins med f.eks.

Standardløsninger

Undersøg hvilke standardløsninger, der allerede findes og afvej dine behov for særligt udviklede løsninger i forhold til dem. Hver særligt udviklet løsning koster som udgangspunkt betragteligt mere, men samtidigt giver det dig også noget unikt, som ikke bare er som de andre hjemmesider.

Udgangspunktet må være funktionalitet og sikkerhed

Fokuser på funktionalitet og sikkerhed i begyndelsen, således at du først og fremmest får en hjemmeside, som fungerer. Gem finsmækker løsningerne til senere. Hvis du vil det hele fra start, er der høj sandsynlighed for, at du budgetmæssigt ender med en hjemmeside, som har nogle smarte funktioner, men som ikke rigtigt virker. Så minimer mængden af unikke funktioner i første omgang – ellers det bliver meget hurtigt ressourcekrævende både økonomisk og tidsmæssigt.

Muligheder for videreudvikling

Når du har fået det brugbare produkt på plads, er det tid til at bygge ovenpå. Tænk derfor over, hvad mulighederne for videreudvikling med hjemmesiden er. Nogle CMS-systemer har en række begrænsninger, mens andre har nærmest uanede muligheder, så længe du har udviklingskroner nok. Derfor er det relevant at overveje, hvilke funktioner der kunne implementeres eller laves om på et senere tidspunkt, før du vælger CMS-system.

Geografi og møder

Det kan være en fordel i at vælge en leverandør, som ligger forholdsvist geografisk nær dig, så I løbende kan mødes fysisk. Fysiske møder med løbende planlægning og opfølgning vil ofte være mere konstruktive og produktive end mange e-mails frem og tilbage. Selv om en udenlandsk leverandør kan være billigere ift. timepris, bør du derfor overveje om afstanden vil føre til flere timer og en henholdsvis højere totalomkostning.

Leverandør referencer

Inden du vælger en leverandør, bør du tjekke, om denne har anbefalinger fra andre kunder. Ideelt set bør du forhøre dig i dit netværk om muligheder og erfaringer, hvorefter du vil få et bedre udgangspunkt til at træffe et velovervejeret valg.

Har din leverandør underleverandører?

Vær påpasselig, hvis din leverandør har underleverandører og ikke selv udvikler hjemmesiden in-house, da flere parter som regel resulterer i mere koordinering og øger risikoen for misforståelser og forsinkelser. Selv banale ændringer kan tage uhensigtsmæssigt meget tid, fordi det skal kommunikeres igennem flere led.

Løbende vedligeholdelse efter levering

En hjemmeside er ikke et endeligt produkt, forstået på den måde at der efter levering med overvejende sandsynlighed vil være tekniske opdateringer, fejl m.m., som skal opdateres og udbredes løbende. Og hvem skal stå for vedligeholdelse og back-end support af hjemmesiden? Du kan f.eks. aftale med leverandøren, at denne hver 3. måned skal holde dig underrettet om, hvad der burde opdateres og give dig en pris herpå, hvorefter du skal godkende dette, før de går videre. En anden løsning kunne være en løbende aftale til en fast pris. Hvis du anvender større betalingsløsninger som NETS, vil der derudover næsten med garanti være tekniske (sikkerheds)opdateringer, som du ligeledes skal have implementeret løbende.

IT-hjælp ved sammenbrud el.lign.?

I forlængelse af en løbende vedligeholdelseskontrakt efter levering kan du med fordel også have en stående aftale om akut hjælp, hvis der sker sammenbrud på hjemmesiden, kommer fejlmeddelser, diverse former for ondsindede angreb el.lign. Det koster naturligvis noget at have et nødberedskab i baghånden, men prisen kan vise sig at være marginal i forhold til hvad flere dages down-time koster.

På din kundeside er det ved IT-mæssige udfordringer særdeles vigtigt, at du har en kundeservice på plads. Du skal som absolut minimum have en e-mail support og også gerne telefon. Du kan enten selv være direkte involveret eller ansætte nogle eller alternativt have en ekstern partner tilknyttet. Det giver selvsagt altid en merværdi til din webshop, og ved sammenbrud er det en nødvendig ventil og informationskanal til dine frustrerede besøgende.

Chat kan i visse tilfælde også være en fordel, men husk på, at en bruger forventer øjeblikket svar, hvis du har en chatfunktion, hvilket kan være ressourcekrævende. De fleste chatfunktioner kan dog slås til og fra, således at de kun vises på hjemmesiden, når du selv eller en medarbejder er tilgængelig.

Opbevaring og afsendelse af varer

Hvis vi antager, at din webshop sælger fysiske varer, skal du også tænke på, hvem der skal fragte dine varer. Skal det være PostNord, GLS, DHL, DAO eller andre? Skal kunden kunne vælge mellem forskellige alternativer, og skal kunden have muligheden for selv at hente produktet? Dernæst skal du have aftalt, hvordan aflevering eller afhentning af pakker skal foregå. I tillæg hertil skal du gøre dig overvejelser omkring, hvor meget du skal købe til dit lager, og hvor dit lager i øvrigt skal være. Måske du har behov for et fjernlager eller et lagerhotel? Måske kan nogle varer sendes andetsteds fra? Der er række faktorer at overveje, men i forhold til leveringshastighed er det sandsynligvis mest optimalt, at du selv har varerne på lager, om end det binder likviditet i varelageret. Konklusionerne afhænger meget af, hvilken typer varer du sælger, men det overordnede budskab er, at du skal have 100% styr på din forsyningskæde, fordi kunder i dag ikke stiller sig tilfredse med lange leveringstider - ofte vil kravet være indenfor 1-3 hverdage. Husk i øvrigt også at tænke på hvordan og hvortil kunder kan sende varer retur til dig.

Husk det på skrift…

Ofte er det nemt at aftale noget mundtligt, men i længden betaler det sig bedst at fælde aftalerne ned på skrift. Her vil du kunne få øje på kontraktmæssige uoverensstemmelser, og du undgår underfundigheder og misforståelser. Ydermere er en eventuel retslig proces ved misligholdelse markant lettere, hvis du kan læne dig opad et skriftligt underskrevet dokument. En række af de punkter vi har gennemgået, vil ligeledes være juridisk inkluderet i de fleste standardbetingelser og/eller samarbejdsaftale for digitale projekter. Der kan være fordele og ulemper ved at udpensle meget og lidt. Husk dog på, at det er en aftale mellem to erhvervsdrivende, og derfor er der ikke de samme beskyttelsesregler, som hvis det var et forbrugerforhold. Nedenstående punkter kan inkluderes i kontrakten, men det er dig (og din advokat), som skal afgøre hvilke. Under alle omstændigheder er det en god idë, at få en advokat til læse en kontrakt igennem, hvis du får den tilsendt af leverandøren, da der er mange faldgruber for digitale projekter.

Punkter i kontrakten
 1. Datomærkning.
 2. Indledning eller baggrund.
 3. Formål.
 4. Mål(sætninger).
 5. Løsning.
 6. Priser eller prismodel.
 7. Leveringstidspunkt(er) eller tidslinjer.
 8. Hosting og back-up igennem forløbet.
 9. Hemmeligholdelse og tavshedspligt.
 10.  Reklamationer, fejl og mangler.
 11.  Ophavsret m.v.
 12.  Produktinformation, rådgiveransvar.
 13.  Force majeure.
 14.  Ansvar og erstatning
 15.  Underleverandør
 16.  Ændringsprocedure.
 17.  Rettigheder og forpligtelser.
 18.  Opsigelse eller ophævelse.
 19.  Ikrafttrædelse.
 20.  Ansvarsbegrænsning.
 21.  Tvister, lovvalg og værneting.
 22.  Øvrigt.
 23.  Parternes underskrift.

Du kan også vælge en helt anden løsning!

Du kan købe en hosted webshop (og hjemmeside), og således har du en form for standardløsning. Det kan der være mange praktiske fordele i, men ikke desto mindre betyder standardløsninger også, at det kan være svært at skille sig ud, hvilket øger kravene til, at du gør dig unik på andre parametre, hvilket igen kan vise sig at være svært. Vi har samlet et overblik til dig i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Oversigt for opstartsmetoder til webshop

Tre måder at lave en webshop på