Hvad er digitalisering: Og hvad betyder det for din virksomhed?

6 minutter
udgivet 21.06.2018
opdateret 10.09.2018
RESUMÉ

Digitalisering kan afføde mange fordele, som for eksempel vækst, mere tid til værdiskabende aktiviteter og øget effektivitet og lønsomhed. Danske SMV'er ligger dog bagud på den digitale front, og det hænger meget sammen med manglende adgang til finansiering. Dog findes der en del gode og billige måder at digitalisere på. Vi har nederst i artiklen lavet en liste af nogle af de mest relevante IT-løsninger, som kan bruges i mange dele af virksomhedsdriften.

Digitalisering kan for mange fremstå som en ukendt størrelse, og det kan være svært at vide, hvor man skal begynde. IT-løsninger i små virksomheder kan derfor nemt blive associeret med udfordringer i stedet for muligheder. 

De virksomheder, der implementerer IT-løsninger i deres drift, bliver typisk mere effektive, mere lønsomme og oplever stærkere vækst end de virksomheder, der ikke tager digitale værktøjer i brug. I et land som Danmark med høje lønomkostninger er det særligt vigtigt at udnytte de digitale værktøjer, som er tilgængelige, sådan at virksomhedens ansatte kan bruge deres tid på at skabe værdi for virksomheden fremfor administrative opgaver. Regeringens seneste udspil omkring digitalisering er et skridt i den rigtige politiske retning, men vi vil her fokusere på de operationelle aspekter af hvad digitalisering er.

IT-løsninger til små virksomheder – hvorfor er de bagud?

Dansk Industri mener, at investeringer i digitale løsninger er afgørende for at bevare konkurrenceevnen, men samtidig viser statistikken klart, at små og mellemstore virksomheder (SMV’er) har investeret mindre i digitalisering end større virksomheder1. Hvis små og mellemstore virksomheder skal konkurrere mod større nationale og internationale selskaber, er det helt nødvendigt at følge digitaliseringstrenden.

En af de mest centrale hindringer i SMV’ernes evne til at digitalisere sig ligger i deres adgang til finansiering. Det at købe, implementere og oplære medarbejdere til at bruge IT-systemer og andre digitale værktøjer kan kræve meget kapital, og når danske SMV’er har så svært ved at skaffe finansiering, mindsker det hele segmentets digitaliseringsmuligheder. Finansieringsalternativer til almindelige banklån som for eksempel et ’virksomhedslån’ kan derfor være en god løsning til at få penge nok til et digitaliseringsprojekt. 

Digitalisering behøver ikke være dyrt

Samtidig ser vi, at det for mange af de mindste virksomheder ikke altid giver mening at skulle implementere store IT-systemer. Omkostningerne ved denne type systemer er typisk så store, at det kun bliver lønsomt, hvis man har mange daglige (rutine)opgaver og processer, der kan automatiseres. Samtidig betyder det ikke, at mindre virksomheder bør ignorere digitalisering, eftersom de positive effekter ved at anvende digitale værktøjer er så store.

Der findes mange enkle og billige IT-løsninger til små virksomheder, som kan have en stor effekt på din virksomheds lønsomhed. Det, vi opfordrer til, er at få et overblik over nogle af de forskellige basale digitale værktøjer, der findes, og forstå hvordan de kan hjælpe din virksomhed med at effektivisere driften.

Fem IT-løsninger til små virksomheder

Det er netop derfor, vi har valgt digitalisering som et af de primære temaer for denne guide. Ved at give dig en oversigt over nogle udvalgte værktøjer, samt forklare, hvordan de kan bruges til at forbedre driften af din virksomhed, håber vi, at vi kan inspirere dig til at prøve dem selv.

Ingen af de værktøjer vi kommer til at beskrive, koster ret meget, og de er også nemme at bruge. Det skal også understreges, at vi ikke har nogen form for tilknytning til de værktøjer, vi vil præsentere, men vi anvender flere af dem selv i vores daglige drift. Læs nærmere om de fem løsninger herunder:

Disse IT-løsninger dækker en række forskellige behov og kan bruges til at effektivisere og forbedre alt fra dine backoffice-funktioner til måden, du når ud til dine kunder på. Hvis du har nogle yderligere spørgsmål eller kommentarer, er du selvfølgelig, som altid, velkommen til at sende os en e-mail.