Mellemfinansiering: Gør din virksomhed mere fleksibel

7 minutter
udgivet 28.06.2018
opdateret 28.06.2018
RESUMÉ

Mellemfinansiering bruges når din virksomhed venter på en større udbetaling, men skal bruge penge nu til at opfylde en forpligtelse. Det drejer sig typisk om større summer og en relativ kort løbetid. Da udbetalingen, du venter på, gerne skal anses for at være sikker bør løbetiden derfor ikke strække sig længere end til datoen, du regner med at inkassere dit tilgodehavende for at undgå unødvendige ekstra låneomkostninger. Det er én af grundene til, at det er vigtigt at holde styr på dine pengestrømme.

Betinget finansiering, eller en ”klassisk” mellemfinansiering er en type erhvervslån, som ofte drejer sig om de lidt større summer.

Samtidig er løbetiden for et lån til mellemfinansiering som oftest under 6 måneder. Men hvad mener vi egentlig med mellemfinansiering?

På engelsk hedder udtrykket lidt mere illustrativt: ”Bridge Financing”; altså er det et erhvervslån, der fungerer som en midlertidig finansieringsbro, mens din virksomhed venter på en større udbetaling. Idéen med mellemfinansiering minder derfor meget om driftsfinansiering, men den centrale forskel er altså lånets størrelsesordenen.

Der findes mange årsager til, at mellemfinansiering er nødvendigt

Behovet for mellemfinansiering opstår typisk, når en virksomheds (stor)kunder har en faktureringstid på mere end 3 måneder. En anden grund til, at man kan have behov for mellemfinansiering, er, hvis man venter på udbetalinger fra f.eks. fonde, offentlig støtte, en offentlig samarbejdspartner, eller at man har en igangværende forsikringssag eller andre juridiske tvister, hvor man regner med at få udbetaling om noget tid.

Hvis din virksomhed mangler arbejdskapital nu, men ved, at en større udbetaling er på vej nogle måneder frem i tid, kan et hurtigt erhvervslån give god mening og være helt og aldeles nødvendigt for virksomhedens drift og likviditet.

Vær sikker på, at dine tilgodehavender er reelle

Før du ansøger om et virksomhedslån, der skal bruges som mellemfinansiering, er det vigtigt, at du med sikkerhed ved, at udbetalingen du venter på, er reel. Det er derfor, vi typisk ser, at betinget finansiering bruges, når udbetalingen, kunden venter på, kommer fra det offentlige, fonde eller store virksomheder med god betalingshistorik.

Det er også vigtigt at være klar over, at større erhvervslån med kort løbetid vil have relativt høje månedlige tilbagebetalingsbeløb. Derfor skal du være sikker på, at tilbagebetalingstiden på tilgodehavendet er troværdigt og forudsigeligt, samt at dine cash flows kan dække lånets relativt store afdrag. En fordel med den korte løbetid er, at der totalt set er lavere omkostninger forbundet med lånet. Så hvis du ved med sikkerhed hvordan dine pengestrømme i den korte bane ser ud, kan det dermed være en god idé at vælge en så kort løbetid som muligt fordi du relativt risikofrit sparer en del omkostninger.

Forstå sikkerheden af dine pengestrømme

I alle virksomheder ruller der både penge ud og ind, men mindre virksomheder mangler tit en solid buffer mellem indtægter og omkostninger. Denne mangel på arbejdskapital kan ofte føre til nogle ret svære situationer, fordi ens drift bliver så afhængig af, at kunder og andre samarbejdspartnere betaler til rette tid. Måske har din kunde pludselig fået et uventet problem og må udsætte en udbetaling til dig med et par måneder. Hvis du er afhængig af denne udbetaling for at holde din virksomhedsdrift i gang, kan en sådan udsættelse have store konsekvenser. Læs mere om hvordan du holder styr på dine pengestrømme her. Hvis din virksomhed ikke kan få kunderne til at betale til aftalt tid, er det vigtigt at have overblik over dine finansieringsalternativer.

Finansieringsbroen i praksis

For at tage et eksempel kan du tænke på en virksomhed, som producerer forskellige typer af innovativt laboratorieudstyr, der befinder sig i netop førnævnte situation. Virksomheden har ventet på en større udbetaling fra en fond, men har behov for arbejdskapital med det samme for at kunne udfylde en række ordrer. Den type case er ikke så virkelighedsfjern for mange mindre virksomheder, der ikke har haft muligheden for at opbygge sin arbejdskapital.

Et alternativ som virksomheden her kan vælge (eller, forudsat manglen på likvide midler internt, kan være nødsaget til at vælge) er et online erhvervslån. Ulempen her er større omkostninger, men den klare fordel er ansøgningsprocessens hurtighed, og den lånte arbejdskapital fungerer altså som en finansieringsbro, som kan række indtil, at tilgodehavendet udbetales.

Efter nogle måneder modtager virksomheden pengene fra fonden og sikrer dermed deres mere permanente kapitalbehov. Hvis ikke de havde ansøgt om et erhvervslån, havde de sandsynligvis mødt store udfordringer med at overholde kontrakter og opfylde deres ordrer - noget der ville have påvirket deres driftsresultat og ry meget negativt, hvorfor at lånets omkostninger altså nemt kan retfærdiggøres.

Afsluttende bemærkninger angående finansiering

Forhåbentlig har dette indlæg givet dig en basal forståelse for, hvordan udfordringer med arbejdskapital kan opstå, og hvordan du som virksomhed kan imødekomme problemet gennem mellemfinansiering hvis det bliver relevant.  

Vi opererer i en økonomi, hvor virksomheder konstant skal tilpasse sig markeder i ændring, og det er derfor helt essentielt, at Små og Mellemstore Virksomheder har de nødvendige (finansielle) ressourcer tilgængelige i forhold til drifts-, vækst-, akut og betinget finansiering. Når du driver virksomhed kan du støde på et ocean af problemer, men har du et godt overblik over alle dine løsningsmuligheder, er du meget bedre klædt på til at håndtere dem. 

Se i øvrigt flere konkrete eksempler på drifts-, vækst-, akut og betinget finansiering direkte i OPRs finansieringsoversigt.