Pengestrøm: Har du styr på din virksomheds cash flow?

10 minutter
udgivet 19.06.2018
opdateret 19.06.2018
RESUMÉ

Beregn dine pengestrømme for at undgå likviditetsproblemer. Det handler om at se på de egentlige penge, der ryger ind og ud af din virksomhed, hvor tidspunkterne herfor er i fokus. Din likviditet øges først når du modtager pengene på din konto, og ikke den dag, du laver salget. Derfor er det vigtigt, at du danner dig et overblik over dine reelle pengestrømme i en tabel, så du ved hvor mange midler, du har tilgængelig i alle perioder. Det gør dig mere rustet til at dække pludselige udgifter og giver dig en bedre forståelse for hvornår og hvor meget, du kan investere.

En af de vigtigste ting, du skal gøre for at sikre den videre drift af din virksomhed, er at beregne dine fremtidige cash flows (pengestrømme).

Hvis ikke du gør dette, risikerer du at få problemer med likviditeten i din virksomhed; noget som i værste fald kan ende med, at din virksomhed går konkurs. Likviditetsproblemer er altså en situation, du ikke ønsker at komme i som virksomhedsejer - og det er et problem, som kun kan forhindres ved, at du har styr på dine pengestrømme.

Hvad er en pengestrøm?

I udgangspunktet er det noget så simpelt som penge, der enten går ind eller ud af din virksomhedskonto. Altså er timing helt fundamentalt, når man taler om pengestrømme, eftersom det handler om det tidspunkt, hvor pengene faktisk bliver udbetalt eller indbetalt fra eller til dig. En kundeindbetaling seks måneder frem i tid vil ikke være tilgængelig for dig før om præcis seks måneder, og hvis du ikke har styr på, hvornår du har penge tilgængelige, risikerer du, at kontoen pludselig står tom - og det kan resultere i, at du ikke kan betale udestående regninger, selvom din virksomhed overordnet set måske har mange indtægter.

Cash flow analyse for en cykelbutik:

Heldigvis for dig er løsningen på dette problem relativt enkel: lav en pengestrømsanalyse! Den udarbejdes typisk for hver tredje måned og fortæller dig, hvor mange penge der står på din konto i starten af perioden, samt hvor mange penge der vil stå på din konto, når perioden er afsluttet. I tabellen nedenunder kan du se et eksempel på et typisk årligt cash flow budget for en cykelbutik:

Cykelbutikkens pengestrømsbudget:

DKK

Jan. - Marts

April - Juni

Juli - Sept.

Okt. - Dec.

Kontanter ind

 

 

 

 

Kontantbeholdning start af periode

100.000

250.000

400.000

400.000

Salgsindtægter cykler

400.000

300.000

100.000

500.000

Indtægter fra cykelreparation

150.000

50.000

50.000

200.000

Totale kontanter ind

650.000

600.000

550.000

1.100.000

Kontanter ud

 

 

 

 

Indkøb af inventar

200.000

300.000

400.000

250.000

Lønomkostninger

150.000

100.000

100.000

200.000

Overliggende omkostninger (leje etc.)

50.000

50.000

50.000

50.000

Totale kontanter ud

400.000

450.000

550.000

500.000

Periode netto pengestrøm

250.000

150.000

0

600.000

Total netto pengestrøm

250.000

400.000

400.000

1.000.000


Som du ser i tabel-eksemplet ovenfor, overføres den totale pengestrøm altid fra slutningen af forrige kvartal over til næste kvartals kontantbeholdning, eftersom dette er penge, der er tilgængelige i denne periode. Det er ekstremt vigtigt, at du kun tager salgsindtægter, der faktisk kommer ind på kontoen i perioden, med i beregningen; altså vil et salg i januar med indbetaling i juli tælle med i periode 3 og ikke i periode 1.

Det samme gælder omkostninger med forlænget betalingstid. For at få endnu bedre oversigt over dine indbetalinger kan det være smart at lave en oversigt over alle indbetalinger, du vil modtage, sådan som denne:

Cykelbutikkens månedlige cash flows:

 

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Total

Jan.

5000

2000

1000

0

500

0

5000

0

0

0

500

2000

16000

Feb.

 

5000

4000

2000

0

0

0

0

0

0

500

0

11500

Mar.

 

 

4000

2000

3000

0

0

0

0

0

500

0

9500

Apr.

 

 

 

5000

3000

2500

0

0

0

0

0

0

10500

Maj

 

 

 

 

3000

1500

0

1000

1000

0

0

0

6500

Juni

 

 

 

 

 

1000

0

0

0

0

0

0

1000

Juli

 

 

 

 

 

 

2000

0

1000

0

0

0

3000

Aug.

 

 

 

 

 

 

 

2000

2000

1000

500

0

5500

Sep.

 

 

 

 

 

 

 

 

5000

2000

1000

0

8000

Okt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6000

1000

0

7000

Nov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000

1000

4000

Dec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6000

6000

Total

5000

7000

9000

9000

9500

5000

7000

3000

9000

9000

7000

9000

88500


Cash flow formularen ovenfor udfyldes fra venstre mod højre og fortæller dig, hvor store dine salgsindtægter vil være per måned, og hvornår selve salget gennemføres. Totalen i bunden af formularen giver dig pengestrømsindtægterne per måned (altså antal kroner, der faktisk er blevet betalt), mens totalen på højre side giver dig det totale salg per måned. Nederst i højre hjørne ser du, at det totale salg for hele året blev på 88.500 kroner. 

Tager vi maj måned som et eksempel, ser vi, at man totalt vil modtage 9500 kroner i denne måned. 500 af disse kommer fra salg, der blev foretaget i januar, men først med betaling i maj. 3000 af disse fra salg gennemført i marts, 3000 fra april og til sidst 3000 fra maj måned. Samtidig ser vi på højre side, at det totale salg for maj måned var på 6500 kroner. Nedenunder er en grafisk fremstilling af formularen ovenfor:

Cash flow formular i Excel-format:

Ved at udfylde begge disse formularer vil du vide helt præcist, hvornår dine indtægter og omkostninger vil komme ind og ud fra din konto. Udover dette vil du også få en forståelse af, hvor meget du har solgt per måned, selv om indbetalingerne kommer på et senere tidspunkt.

Vedlagt har vi uploadet en Excel-fil med en blank udgave af begge cash flow formularer, som du selv kan udfylde med tal for din virksomhed. Læs vores artiklel om Excel hvis du vil vide mere om hvordan, du bruger Excel i din virksomhed. Husk, at hvis du har likviditetsudfordringer og venter på en større indbetaling, kan et erhvervslån være en god løsning for at hjælpe dig ud af likviditetskrisen. Før du optager et lån, burde du derimod lave en pengestrømsanalyse, så du ved hvor meget du har mulighed til at betale  tilbage i månedlig ydelse. Det vil give dig informationen, du behøver for at vælge et lån med den kortest mulige løbetid, noget der vil minimere dine omkostninger uden at du risikerer at stå over for en for lav likvid beholdning.

Download